Seminar o islamskom misionarstvu i srednjem putu islama u Goraždu

Seminar o islamskom misionarstvu i srednjem putu islama u Goraždu

sem-vesatija-gorazde-09-2013-1Objavljeno ponedjeljak, 23 Septembar 2013 09:22
U četvrtak, 19. septembra 2013.godine, u Goraždu je u organizaciji Centra za dijalog – Vesatijja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstva goraždanskog i Medžlisa Islamske zajednice Goražde održan seminar za imame i vjeroučitelje sa prostora Muftijstva goraždanskog. O temama Islamsko misionarstvo (da’wa) i Srednji put islama (wesatiyya) govorio je ugledni sirijski profesor dr. Muhammed Abdullāh Ebu-l-Feth El-Bejānūnī.

 

Profesor El-Bejānūnī, govoreći o da’wi, prvo je podsjetio da onaj ko poziva islamu treba voditi računa o više stvari. Poruku koju prenosi, kako je rekao, treba prenositi vjerodostojno, nepatvoreno od Poslanika, a.s., trudeći se da ista bude oslobođena ograničenja subjektivnosti ličnosti prenosioca. Treba voditi računa o tome da mu riječi i djela ne budu suprotstavljeni, to jest treba da nastoji postignuti što veći stepen slijeđenja Poslanika, a.s. Oni koji pozivaju islamu trebaju voljeti i poštovati jedni druge, doživljavati jedni druge kao kolege a nikako konkurenciju. Oni koji samo sebe vide na polju da’we, kako je rekao, treba da ispitaju svoj vid ili promjene dioptriju, a oni koji se ne raduju uspjehu drugih daija morali bi ispitati svoj nijjet. Podsjetio je i na pravo i obavezu savjetovanja jednih s drugima, na potrebu ukazivanja na pozitivne i negativne pojave i pristupe u da’wi, te potrebu usaglašavanja oko najvažnijih stajališta. Za daiju je rekao da treba uspostaviti ravnotežu između vlastite prirode i daijskog poziva, da treba biti bogobojazan, iskren i ustrajan u pozivu, svjestan da, i pored svog truda kojeg ulaže na polju da’we, rezultat daje Allah, dž.š.

Govoreći o srednjem putu islama (wesatiyya), profesor El-Bejānūnī rekao je da je to pojam kojeg u prvom redu treba shvatiti kao način života. Musliman koji živi ovu umjerenost i uravnoteženost ostvaruje odgovarajuću vezu sa svojim Gospodarom, sa samim sobom i sa drugim ljudima. Prva obaveza, kako je rekao, podrazumijeva ravnotežu koju ostvaruje sam pojedinac, ali i predstavlja i preporučuje drugima. Druga obaveza bila bi analiziranje i preispitivanje različitih pravaca i programa vremena u kojem živimo, uzimanje pozitivnog i odustajanje od negativnog koje se nađe pri tim pravcima i programima. Treća bi obaveza bila analiziranje i preispitivanje pravaca i programa naših prethodnika, sve do generacije ashaba Poslanika, a.s., odnosno uključujući i tu generaciju.

Na kraju svojih izlaganja profesor El-Bejānūnī podsjetio je na potrebu ujedinjavanja u nastajanju da se stvari učine boljim.

Prisutnim imamima i vjeroučiteljima o dosadašnjem radu Centra za dijalog – Vesatijja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini govorio je sekretar Centra Mohamed-Suleyman Tadefi.

Dženan Imamović

Check Also

ZEKAT I SADEKATU-L-FITR

                                                  RAMAZAN I POST U MJESECU RAMAZANU Allah dž.š. u Kur`anu kaže: …

PREDIFTARSKA PORUKA_1