Fikh

Seminar: Zekat – ibadet koji čuva i razvija pojedinca i zajednicu

Seminar: Zekat – ibadet koji čuva i razvija pojedinca i zajednicu Objavljeno subota, 14 Novembar 2015 15:55 Pod ovim naslovom je u Sarajevu, 12. novembra, 2015. godine održan jednodnevni seminar u organizaciji Ureda za zekat, a uz podršku Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice. Pored muftija, glavnih imama i imama iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka, seminaru su prisustvovali …

Read More »

Šerijatska utemeljenost izdvajanja i prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u Bejtul-mal

Piše: dr. Enes Ljevaković, Fetva-i emin Uvodne napomene Zekjat je jedan od najvažnijih ibadeta u islamu. Spada u kategoriju tzv. islamskih ruknova, odnosno šartova (uvjeta islama), kojima se iskazuje i potvrđuje pripadnost islamu i islamskoj zajednici. I po svojoj formi i po svojoj suštini i cilju, izdvajanje zekjata je jedinstven ibadet. Ulema ga definira kao imovinski ibadet koji se sastoji …

Read More »

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana Objavljeno petak, 11 Oktobar 2013 14:55 Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žrtvuje po propisima vjere, u danima Kurban bajrama. To žrtvovanje, odnosno prinošenje kurbana, ili, kako se kod …

Read More »

Dr. El-Hurafi: „Vakufi su ponos islama i civilizacijska vrijednost!“

Dr. El-Hurafi: „Vakufi su ponos islama i civilizacijska vrijednost!“ Objavljeno srijeda, 09 Oktobar 2013 15:18 Udruženje ilmijje BiH je u saradnji sa Vakufskom direkcijom 08. oktobra 2013. godine u dvorani Gazi Husrev-begove biblioteke sa početkom u 14 sati organiziralo tribinu o temi „Uloga vakufa u razvoju društva i iskustvo Generalnog komiteta za vakufe Kuvajta“. Na tribini su govorili dr. Abdulmuhsin …

Read More »

Halilović: Hadž simbolizira približavanje vjernika Allahu i njegovoj milosti

Povodom mjeseca zul-hidžeta, mjesec hadža, u intervjuu za Agenciju Fena prof.dr.hfz. Safvet Halilović, profesor tefsira i kur’anske antropologije na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i član Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka, govori o suštinu i cilju obavljanja hadža. “Božiji poslanik Ibrahim a.s. je sagradio Sveti hram – K’abu, i mnogi propisi za hadž evociraju sjećanje na događaje iz …

Read More »

Ajet iz Kur’ana postavljen na glavni ulaz pravnog fakulteta na Harvardu

Američki univerzitet Harvard objavio je ajet iz Kur’ana na ulazu u svoj Pravni fakultet, opisujući taj ajet kao jedan od najvećih citata o pravdi u historiji. Ajet sure An-Nisa (Žene) objavljen je na zidu okrenutom ka glavnom ulazu, posvećenom najboljim citatima koji su izrečeni o pravdi, prenosi arapski dnevni list Ajel. Saudijski student koji studira na Harvardu objavio je fotografiju …

Read More »

Jednostavan način obavljanja hadždža

Obavljanje hadždža zahtijeva ispunjavanje svih uvjeta i posebno je važno skrenuti pažnju na ispravan nijjet (namjeru), odnosno da čovjek obavljanjem hadždža želi da iskaže pokornost Uzvišenom Allahu. Ako bi čovjek usput stekao nešto od dunjalučkih dobara, to neće štetiti hadždžu, s tim da mu to ne bude osnovna namjera. Postoje tri vrste hadždža: et–temettu’, el-ifrad i el-kiran. U ovom tekstu …

Read More »