Sutra dodjela Menšure novoizabranom reisu-l-ulemi mr. Huseinu Kavazoviću

Sarajevo, 14. novembar 2012. (MINA) – Sutra, 15. novembra 2012. g. nakon podne namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu obavit će se svečano uručenje Menšure novoizabranom reisu-l-ulemi mr. Huseinu Kavazoviću.

konf-nov-mensu-11-2012-1

O ovoj svečanosti danas su u Rijasetu, na konferenciji za novinare govorili Safet Softić, predsjednik Sabora IZ u BiH i predsjednik Odbora za dodjelu Menšure novoizabranom reisu-l-ulemi, Muharem Hasanbegović, predsjednik Organizacionog odbora za pripremu svečane ceremonije za predaju Menšure i Zehra Alispahić, PR Organizacionog odbora za pripremu svečanosti.

Program svečanosti:

11.55 h Ceremonija Inauguracije započenje dolaskom odlazećeg i novog Reisu-luleme u Gazi Husrev-begovu džamiju. Odbor za dodjelu Menšure je u pratnji reisu-l-uleme dok dolazi u harem Begove džamije. Ulazak prate tekbiri s razglasa i prisutnih horova i džematlija. Na čelu kolone idu 2 bajraktara sa zastavama Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice. Kad stupe u harem Begove džamije kratko zastaju i okreću se prema turbetu Gazi Husrev-bega i uče mu Fatihu. Bajraktari zatim idu do ulaza u džamiju i tu ostaju s desne i lijeve strane ulaza, dok Odbor za dodjelu i Reis-l-uleme prolaze kroz džamiju na mjesto predviđeno za njih.

12.00 h Ezan za podne namaz

12.03 h Podne namaz – hafiz Burhan Šaban mujezini

12.25 h Ašere (Inna arednel emanete…) – hafiz Aziz Alili

12.29 h Kratki zikir – hafiz Mensur Malkić i horovi

12.34 h Zvao bih Te – hafiz Burhan Šaban i horovi

12.38 h Salli ya Rabbi – hafiz Sulejman Bugari i horovi

12.42 h Tekbir – Svečani hor i cijeli džemat

12.43 h Odluka Izbornog tijela o izboru Reisa – Muharem Hasanbegović

12.45 h Merhaba ya merhaba – hafiz Mensur Malkić i hor

12.50 h Ešrekal Bedru alejna – Hafiz Aziz Alili i hor

12.54 h Dodjela i Zakletva – Safet Softić – Husein ef. Kavazović

12.58 h Tekbir – Hor

12.59 h Govor Reisa Cerića – dr. Mustafa ef. Cerić

13.02 h Tri tekbira (Reis Kavazović kreće ka minberi dok se uče tekbiri)

13.05 h Govor reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića – minber

13.12 h Ako pitaš za derviše svijeta – hor derviša

13.20 h Kratki kolaž ilahija – hafizi i horovi

13.24 h Wa’tesimu bihablillahi džemian – hafiz Mensur Malkić

13.28 h Dova – hafiz Ismet ef. Spahić

13.32 h Tekbiri i čestitanje te priprema za ikindiju.

O Mešuri

Svečani dokument kojim se potvrđuje da je određeno lice legalno imenovani, odnosno izabrani reisu-l-ulema i da je kao takav ovlašten, da u smislu šerijatskog prava daje slična ovlaštenja podređenim vjerskim službenicima naziva se u bosanskoj praksi menšura. Ovaj naziv je u bošnjačku islamsku administraciju došao putem osmanlijskih institucija, a Osmanlije su ga, opet, uzele od prethodnih muslimanskih država.

Termin menšur (od ar. nešere) u muslimanskoj diplomaciji ima značenje “potvrda ukaza, diplome o imenovanju”.1 U različitim muslimanskim državama dokument pod ovim nazivom mogao se odnositi na različite djelatnosti i profesije. U vrijeme Fatimija, na primjer, profesori su bili imenovani putem menšura, a u vrijeme Ejubija starješine uglednika ili upravitelji pokrajina.2 Poznati hanefijski pravnik el-Hasan ibn el-Mensur el-Fergani (u. 592. h.) spominje menšuru kao dokument o imenovanju kadija.3

U osmanlijskoj praksi termin menšur korišten je uporedo sa nazivima berat i misal za pisma o imenovanju.4 Pokrajinske muftije, uključujući i one u Bosni, imenovani su menšurom. U međunarodnim ugovorima o regulisanju položaja muslimana na Balkanu nakon 1912.-1913. termin menšura je korišten za značavanje dokumenata o autorizaciji lokalnih muslimanskih vođa (velikih/glavnih muftija) od strane šejhu-1-islama nakon provedene procedure izbora ili imenovanja u nacionalnim okvirima.5 U tom smislu ovaj termin koristi Autonomni štatut iz 1909. godine i sva kasnija praksa Bošnjaka.

Tekst menšure kod Bošnjaka mijenjao se tokom proteklog stoljeća. Uopćeno govoreći, tekstovi ranijih menšura bili su mnogo bliži osmanlijskom uzoru dok su kasniji, posebno u vrijeme komunističke vlasti, pretrpjeli znatne modifikacije, što je na svoj način odražavalo marginalizaciju uloge islama u društvenom životu Bošnjaka.

Menšura se novoizabranom reisu-l-ulemi predaje svečano u prisustvu uleme, vjernika, državnih predstavnika, visokih dostojanstvenika drugih konfesija itd. Posebno značajno mjesto među gostima pripada visokim predstavnicima islamskih institucija iz svijeta. Prisustvo ovako impozantnog broja, neke vrste “svjedoka čina” (šuhudu-l-hal) razumijeva se među Bošnjacima kao priznanje legitimiteta njihovog vođsva i potvrda pripadnika Islamske zajednice u Bošnjaka univerzalnom islamskom Ummetu.

Članovi odbora za njenu predaju

U ime Allaha, Samilosnog, Milostivog.

Hvala Uzvišenom Allahu, Koji je časni Šerijat učinio primjenjivim u svako vrijeme i na svakom mjestu, a muslimane obdario velikim učenjacima koji ih uče istinama islama.

Neka je Božiji blagoslov i mir na odabranog poslanika Muhammeda, alejhi-s-selam, i sve one koji ga slijede, do kraja vremena.

Prema ustanovljenim šerijatskim propisima, muslimani trebaju imati svoga poglavara koji će se brinuti o njihovim vjerskim i svjetovnim interesima. Tokom vremena, brigu o svjetovnim interesima muslimana preuzele su države a brigu o njihovim vjerskim interesima vjerski autoriteti kao što je bio Mešihat-i dželile-i islamijje u Istanbulu.

Kako je poznato, hilafet i mešihat su ukinuti pa se u ovom vremenu ne može govoriti o vođstvu muslimana u svijetu. Dok se to vođstvo, ako Bog da, ponovo ne uspostavi, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, na temelju ovlašćenja proizašlih iz odluke Šejhu-l-islama, a voljom njenih izabranih predstavnika, odabira jednog islamskog učenjaka da vrši časnu funkciju reisu-l-uleme. Tako izabranom reisu-l-ulemi poseban odbor izdaje šerijatsko-pravno ovlašćenje (menšuru) da može valjano vršiti ovu dužnost.

Na osnovu takve prakse, pretočene u Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Odbor za predaju menšure ima čast da preda ovu menšuru uvaženom učenjaku Husein efendiji Kavazoviću, neka ga Allahu, dželle šanuhu, poživi.

S obzirom na to da je Husein efendija Kavazović izabran za reisu-l-ulemu od strane Izbornog tijela Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 23. septembra 2012 / 7. zul-ka’de 1433. godine, mi, potpisani članovi Odbora za predaju menšure, uručujemo mu ovo ovlaštenje da bi mogao vršiti dužnost reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u duhu časnih propisa Šerijata, ovlaštenja Šejh-ul-islama, Ustava Islamske zajednice i državnih zakona.

U Sarajevu 15. novembra 2012 / 1. muharrema 1434. god. po H.

Članovi Odbora za predaju menšure:

mr. Safet ef. Softić, predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

dr. Mustafa ef. Cerić, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1993-2012.;

dr. Nedžad Grabus, muftija ljubljanski;

Muamer ef. Zukorlić, glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji;

dr. Fikret Karčić, profesor šerijatskog i svjetovnog prava i

Mensur ef. Pašalić, predsjednik Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(Rijaset.ba)

Check Also

ZEKAT I SADEKATU-L-FITR

                                                  RAMAZAN I POST U MJESECU RAMAZANU Allah dž.š. u Kur`anu kaže: …

PREDIFTARSKA PORUKA_1