SJAJAN GOVOR IZRAELSKOG PROFESORA O ISLAMU I MUHAMMEDU A. S.

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
30 Dzumade -l- Ula – 1439.H. / 16 Februar 2018. g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

SJAJAN GOVOR IZRAELSKOG PROFESORA O ISLAMU I MUHAMMEDU A. S.

Neka je hvala Allahu Milostivom, koji nam je islam darovao, koji je naša srca u bratskoj ljubavi ujedinio. Donosimo blagoslov i mir, Muhammedu a.s. koji nas je uputio na dobro a opomenuo nas da se klonimo zla. Neka je Allahov mir i blagoslov na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i tabiine, kao i na naše šehide.

Postovane dzematlije,

“On – Allah je poslao Poslanika Svoga s Uputom i vjerom pravom, da je nad sve vjere uzdigne, pa makar to mnogobošci i prezirali.” (Es-Saff, 9)
Nedavno je izraelski profesor Moše Šaron, na iznenađenje svih, održao divno predavanje o islamu i Muhammedu a.s. na univerzitetu Ben Gurion, usred Izraela. U svom smisaonom govoru prof. Šaron je, između ostalog, rekao:
“Istraživao sam i saznao da je islam već u sedmom stoljeću govorio o teoriji “prirodne selekcije.” Na arapskom ime Muhammed ima nekoliko značenja, a najpoznatije je “Mustafa”, što na arapskom znači “odabrani”. Činjenica je da je od vremena Adema, prvog čovjeka i vjerovjesnika na Zemlji, Bog izabrao i odabrao najbolja stvorenja iz svakog pokoljenja sinova Ademovih. To je neka vrsta “prirodne selekcije”. Tako u svakoj generaciji. Na kraju je Bog odabrao najboljeg, najboljeg i najboljeg od svih. To je Vjerovjesnik Muhammed.
Allah ga je odabrao da mu objavi Govor Svoj, istinitu Božiju Riječ, i, naravno, poslao ga je kao vjerovjesnika cijelom čovječanstvu i sa najboljom vjerom. A ta vjera je islam! Islam, pak, nije samo religija, kako je neki naivno zamišljaju. Islam je kultura koja obuhvata sve! To je kultura koja se temelji na revelaciji (Božijoj objavi) i na legalnom sistemu. To je zakonodavni poredak. To je kodeks propisa koji obuhvataju cjelokupan ljudski život i čovjekove potrebe. Islam tretira život svake individue, kao i život društva i cijele države.
Drugo, islam je svjetska vjera! Islam nije kao judaizam koji nije namijenjen cijelom svijetu. Judaizam je vjera objavljena “odabranom narodu” i samo njima je namijenjena. Nije, dakle, namijenjena drugim narodima i drugim prostorima. Judaizam je limitiran samo na jednu malu zemlju/prostor. To pokazuju i danasnje cinjenice da Jevreja ima uprkost sto postoji vjekovima, tek oko 14 miliona. S druge strane, islam je jedina svjetska religija/vjera koja obuhvata cijeli svijet, sa ciljem da etablira svjetski poredak. Za islam je cijeli svijet kao jedna zemlja/država.
U devetom ajetu sure Es-Saff, vidimo da je Bog poslao Muhammeda s pravom vjerom, istinitom uputom i pravim putem, a to znači da postoji samo jedna istina. “On – Allah je poslao Poslanika Svoga s Uputom i vjerom pravom, da je nad sve vjere uzdigne, pa makar to mnogobošci i prezirali.” (Es-Saff, 9)
Židovi i kršćani, koje islam naziva “sljedbenicima Knjige”, falsifikovali su svoje knjige.
Zato je Allah poslao posljednjeg Poslanika Muhammeda, koji će čovječanstvu dostaviti posljednju i jedinu Božiju Riječ! To je Kur’an! Ništa ne može biti iznad Kur’ana! Konsekventno tome, islam je vjera koja je iznad svega drugog i ništa ne može biti iznad islama! Na arapskom se kaže: “El-Islamu ja’lu ve la ju’la ‘alejhi”, što znači „islam je iznad svega, a iznad njega ništa ne može biti.“ To znači da mi ne govorimo samo o posljednjoj Božijoj Riječi, o najboljoj Božijoj Riječi, već o najistinitijoj Objavi od svih objava.
Šta treba da čini zajednica vjernika, zajednica sretnika koji su otvorili srca svoja da prihvate poziv Poslanika Muhammeda, šta je njima činiti?
Poslanik kaže da je najbolji vjernik i njemu najbliži onaj koji je lijepog ponašanja. On s.a.v.s. veli: „Najdraži od vas i najbliži meni na Sudnjem danu bit će onaj koji je najljepšeg ahlaka“./Tirmizi/. „Najomraženiji od vas i najudaljeniji od mene na Sudnjem danu bit će oni koji mnogo pričaju, galame u prazno i oni koji se ohole i uzdižu“./Tirmizi/. Da bi bili istinski, pravi vjernici, oni s kojima bi se naš Pejgamber ponosio, vjera nam treba biti u našem svakodnevnom ponašanju i življenju. Jer to je Islam. To, da musliman klanja, nije krajnje dobro. To je vjerniku svakodnevna radnja, obaveza, krajnje dobro je lijepo ponašanje koje je namazu kruna. Rezultat namaza treba da bude lijep ahlak – ponasanje – ophodjenje sa ljudima svih vjera, rasa, opredeljenja itd.
To, da musliman posti također nije krajnje dobro niti cilj. Post je put a ne kraj puta. To, da musliman od imetka dijeli, muslimanu je poruka da nije dobro samo sebi činiti dobro, biti sebican. Poslanik kaže: „Vjernici će lijepim ahlakom dosezati nagrade onih koji obavljaju dobrovoljne namaze i dobrovoljno poste“./Ebu Davud/.
Ebu Umame r.a. prenosi da je Poslanik rekao: „Garantujem kuću u Džennetu onome ko ostavi raspravu, pa makar bio i u pravu. Garantujem kuću usred Dženneta onome ko se prođe laži pa makar i u šali. Garantujem kuću u vrhu Dženneta onome čiji ahlak bude lijep“./Ebu Davud/. Ebu Derda r.a. veli: „Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: „Na tasove vage na Sudnjem danu neće se staviti ništa teže od lijepog ponašanja“. /Tirmizi/. Na tasovima vage od namaza će teža biti iskrenost i povjerenje. Svi znamo da nam fali iskrenosti i da je malo ljudi kojima možemo vjerovati.
Muhammed a.s. je obavješten da će se u Džehennemu naći svaki onaj koji svojim jezikom, rukama i ponašanjem uznemirava ljude, koji je uvredljiva govora i tvrda srca, hadis prenosi Buharija.

Poslanik kaže: „Ljubav prema Allahu dž.š. je moj oslonac, zikrullah je moj najbolji razgovor, pouzdanje u Allaha dž.š. je moja riznica, znanje je moje oružje, strpljivost je moja zaštita, zadovoljstvo u imetku je moje bogatstvo, iskrenost je moj štit, a u namazu je moja najbolja radost.”

Hasan Basri kaže: „Pravi čovjek ne čini nepravdu ni onome koga mrzi, druge ne ponižava i ne omalovažava, ne zavidi i ne ogovara ljude.”

Napojimo dušu na riječima koje je Muhammed a.s. izgovorio na smrtnoj postelji: „Budite milostivi jedni prema drugima, vi ste braća i sestre. Oslanjajte se jedan na drugog kao cigle u zidu.Budite pravedni i čuvajte svoju dušu od zuluma i nepravde.
Ne sijte mržnju, nego ljubav. Ako sam koga šta uvrijedio ili ako sam dužan nekom, molim ga da mi oprosti, bilo je nehotice.”

Šta treba da čini zajednica vjernika, zajednica sretnika koji su otvorili srca svoja da prihvate poziv Poslanika Muhammeda, šta je njima činiti? Na ovome svijetu oni imaju važnu misiju, a to je da se pobrinu da Božija Riječ dopre do svakog čovjeka u kosmosu ili, ako hoćete, do svakog čovjeka naše planete i to djelom a ne praznom pricom.”
Profesor Šaron je istinu rekao, no mi muslimani, prije nego druge pozovemo u islam, prvo sebe trebamo pozvati da se vratimo u okrilje islama. Jer sve što se dešava u današnjem muslimanskom svijetu, uglavnom kalja ugled islama i istinskih muslimana. Da bi druge podučili islamu, prvo mi moramo da naučimo šta je islam. Islam je vjera srca, riječi i djela, a ne puka apstrakcija sadržana u knjigama i o kojoj se drže divna predavanja. Evo, vidimo kako jedan židovski profesor govori sjajno o islamu. Čak nam njegove riječi i bolje gode od riječi mnogih islamskih učenjaka. Ljudi se pridobijaju i srca osvajaju djelima, a ne pukim riječima.
Kada su od čuvenog egipatskog da’ije Hasana El-Bennaa tražili da se u Egiptu etablira šeri’at, on je rekao: “Kada u našim srcima etabliramo šeri’at ja, moja supruga, naša djeca, naša rodbina i svaki od vas, lahko će biti šeri’at primijeniti.” Nametanje šeri’ata ljudima koji nisu spremni da ga žive vodi u anarhiju a ne blagostanje, dunjalučko i ahiretsko. Zato treba raditi na obrazovanju, educiranju i odgajanju svake individue ponaosob. U današnje vrijeme je taj posao vrlo delikatan i osjetljiv. A najveća je čast biti da’ija, riječju i djelom, mudrošću i lijepim savjetom, i biti od koristi svim ljudima i svim živim bićima. Pa, trudimo se.
Uzvišeni Allahu, uslišaj naše dove, ukabuli naša dobra djela, učvrsti nas na Putu istine, povećaj našu međusobnu ljubav, ukrasi naše džamije što većim džematom, osvijetli naše kuće Kur’anom i namazom, uputi našu djecu, povećaj nam korisno znanje, red, rad i disciplinu, osnaži naše rodbinske veze, primi naše pokajanje, oprosti nam grijehe i uvedi nas u Džennet sa Tvojim miljenicima i odabranicima. Ti, Uzvišeni Allahu, doista sve znaš, sve čuješ i sve možeš! Amin

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …