Pridruzi se onima koji Allaha slave

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
10 Zul Hidzdze – 1438.H. / 01 Septembar 2017.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic
Pridruzi se onima koji Allaha slave


Neka je hvala Allahu Milostivom Samilosnom, koji nam je islam darovao, koji je naša srca u bratskoj ljubavi ujedinio. Donosimo blagoslov i mir Njegovom miljeniku, Muhammedu, poslaniku koji nas je uputio na dobro a opomenuo nas da se klonimo zla. Neka je Allahov mir i blagoslov na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i tabiine kao i na naše šehide.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;

Ovo je doista poseban dan, hem bajram, hem mubarek petak – dan dzume. Dan kada smo svi na okupu. A kada smo ovako, a posebno u ovom mubarek kurban bajrama i dzumi danu, okupljeni u velicanju Allaha, nagrada je nama neopisiva, kao sto cete vidjeti i poslusati na kraju ove hutbe, ako Bog da.
Draga braco, Ademu a.s. Allah dž.š. je objavljivao i tako ga, da ispravno živi učio. Neće Allah kazniti nikoga kome opominjača nije poslao. Nije bilo naroda kojem Allah dž.š. nije slao objavu i onog koji će tu objavu ljudima objasniti, živeći je. Muhammedu a.s. Allah dž.š. je objavljivao, i to objavu posljednju i sveobuhvatnu. Iz nje čovjek uči kako ispravno živjeti i kako milost Božiju zaslužiti.
Mi iz objave saznajemo da opskrba i nafaka svih stvorenja dolazi od Gospodara Svjetova. Učimo da sve što našem tijelu, da bi živjelo, treba dolazi sa, ili iz zemlje. Učimo iz objave da je čovjek nemoćan učiniti išta bez Gospodara Milostivog. U objavi čovjeku je skrenuta pažnja da pogleda ono što sije i upita se da li on daje da to niče ili je to djelo Svevišnjeg.
Mi iz objave saznajemo o našoj potpunoj ovisnosti o Stvoritelju svega. Objava nas uči da je Allah dž.š. zemlju, pogodnom za život čovjekovu činio. Kazuje nam Allah dž.š. da je On zemlju prostranom učinio, po njoj polja rasprostro, brdima zemlju učvrstio, rijeke po njoj proveo, izvore pitke vode dao… Allah dž.š. nabraja blagodati koje nam je dostupnim učinio ali nas ipak podsjeća i naglašava da tim blagodatima broja nema.
Vjernik je svjestan Allahovog dž.š. sveznanja. U Kur’anu, kad Allah dž.š. o Sebi, a Kur’an je jedino mjesto gdje možemo o Allahu dž.š. čitati jer je nama o Njemu poznato samo ono što On o Sebi kazuje, On nam kaže da zna šta tajimo i šta javno iznosimo. Kazuje nam da zna šta se krije u srcima ljudskim, da zna svaku našu misao, da nas ma gdje da smo prati i da se svako naše djelo i riječ bilježi.
Čovjek je čitajući objavu i Poslanika slušajući naučio da ništa osim Stvoritelja nije vječno. Zna čovjek da on niti je svojom voljom na Dunjaluk došao niti će svojom odlukom s njega ići. Iz objave smo naučili da nemože niko svoj odlazak s ovog svijeta ni ubrzati ni odgoditi i da će se on desiti tačno onda kad Allah dž.š. odredi. Iz objave smo naučili da smrt nije kraj i da poslije Dunjaluka slijedi život vječni i još nam objava kazuje da u toj vječnosti neće svima biti isto. Oni koji su vjeru živjeli i tako pokornost Bogu svjedočili, uživat će. Oni koji su se strastima svojim i šejtanu prepustili oni će patiti.
Objava nam kazuje i o konačnom sudu. Taj sud će se desiti u onome danu koji se naziva danom istine. Pravedni sudija, Allah dž.š. će svakom presuditi pravo i onima koji su svojim dunjalučkim životom, milost Njegovu zaslužili, pokazat će put u Džennet. Onima koji su se oglušili o poruku objave, Gospodar svjetova će vrata džehennemska otvoriti.
Objava je jasno čovjeku pokazala da postoji pravi put i stranputica. Jasno mu kazala šta su dobra, a šta loša djela. Jasno ga opomenula da se loših djela kloni i od stranputice udalji kako bi se spasio. A čovjekova priroda je takva da može da zaboravi, da zaluta, da po šejtanskom nagovoru posrne i u grijeh zaglibi.
Kroz historiju su narodi čitavi u porok i grijehe upadali. Allah dž.š. ih je, objavom i poslanikom sa stranputice spašavao. Kad nisu htjeli prihvatiti spas, tad su sami sebe u propast i nestanak vodili.
U našim je rukama do Dana sudnjega, objava posljednja, i ko god da posrne, pogriješi, za šejtanom krene, tu je riječ Božija da nas opomene i vrati. Tu je ta riječ da nam kaže, šta ti je, šta bi tijeo da nije nafake koju Allah daje? Da nam rekne kakvu bi ti vodu pio kad bi vam Allah dž.š. pitku vodu uskratio? Tu je riječ Božija da nas stalno podsjeća da Allah sve zna, da je On izvor i utok života i da će nam On Svevišnji za naš dunjalučki korak suditi.
Neki se čovjek obratio Ibrahim ibn Edhemu: „U grijesima sam ogrezao, kako da se iz njih izvučem“? „Ako možeš da ispuniš pet stvari, grijesima ćeš se oduprijeti“, reče mu Ibrahim. „Kad odlučiš da učiniš grijeh nemoj jesti Allahove blagodati“. „A šta da jedem, kad sve što postoji od Njega je“? „Pa da li je lijepo da jedeš Njegovo, a nepokoran si Mu“? „Kada odlučiš griješiti, nemoj stajati na Njegovu zemlju“. „Pa gdje da stojim kad je svako mjesto Njegovo“? „Pa da li je lijepo da stojiš na Njegovoj zemlji a nepokoran si Mu“? „Kada odlučiš griješiti, sakrij se gdje te On ne vidi“. „On vidi čak i onošto je skriveno u srcima ljudskim, pa gdje da se sakrijem“? „Pa da li je lijepo da griješiš dok te On gleda“. „Kada ti dođe melek smrti, traži da te ostavi dok se ne pokaješ“. „Melek to neće prihvatiti“.„Eto, ti ne možeš odgodit smrt, pa kako se onda misliš spasiti“? „Kada te na Sudnjem danu povedu u vatru, nemoj poći tamo“. „Ko će me tamo poslušati“? „Pa kako se onda misliš spasiti osim da se grijeha kloniš“.
Kloniti se grijeha, eto to je put koji vodi spasu. Ako želiš u društvo onih koji će na Ahiretu sretni biti, idi ovdje u društvo onih koji su poruka objave svjesni i koji živeći te poruke nastoje Allahovo zadovoljstvo steći. Allah dž.š. te čeka da se tim ljudima, ljudima koji Njega slave i veličaju pridružiš kako bi ti oprostio i smilovao ti se.
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik rekao: „Allah dž.š. šalje meleke da obilaze puteve i traže skupove na kojima se On spominje. Kada ih nađu, meleki se počnu dovikivati. Dođite, našli smo ono što tražimo. Okupe se oko tih ljudi, pokriju ih krilima svojim a tad Allah dž.š. meleke upita: „Šta govore robovi Moji“? „Slave Te i veličaju, zahvaljuju Ti i poštuju Te“, odgovore meleki. „Jesu li Me vidjeli“? „Ne, nisu Te vidjeli“ „A šta bi da su Me vidjeli“? „Da su Te vidjeli, još više bi Ti robovali, još više bi Te veličali i još više bi Te slavili“. „A zašta Me mole“?,upita Gospodar. „Mole Te za Džennet“. „Jesu li ga vidjeli“? „Ne, nisu ga vidjeli“. „Šta bi da su ga vidjeli“? „Da su ga vidjeli još bi mu više težili, još više ga željeli i još marljivije tražili“. „A od čega traže zaštitu“? „Od vatre“. „ A jesu li je vidjeli“? „Ne“. „A šta da su je vidjeli“? „Još više bi od nje bježali , i još snažnije je se plašili“. Tadaće Allah dž.š. reći: „Uzimam vas za svjedoke da sam im oprostio“.
„Među njima je jedan čovjek koji ne pripada njima, samo je usput svratio“, reći će jedan melek. „Oni su grupa uz koju njihov sabesjednik neće biti nesretnik i neće biti iz oprosta izuzet“, reče Allah dž.š.
Uzvišeni Allahu, ukabuli našu hutbu, naš ibadet, oprosti nama, našima i svim mu’minima, a na Pravi put uputi sve ljude koji čeznu za Istinom. Oprosti nam grijehe, popravi naše stanje i nastani nas u perivojima Firdevsa sa Tvojim miljenicima i odabranicima. Uzvišeni Bože, srce svačije Uputi i poruci objave otvori. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …