Nastavak s pokornoscu i nakon Ramazana

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
05 Sevval – 1435.H. / 01 Avgust 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Nastavak s pokornoscu i nakon Ramazana

hutbaZaista sva zahvala pripada Allahu. Od Njega pomoć i oprosta tražimo. Neka je slavljen Onaj koji nam je podčinio sve što je na Zemlji kako bi se njime koristili i mi ćemo se Allahu vratiti. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika na Allahovog miljenika, Muhammeda s.a.v.s., na njegovu porodicu, na ashabe, tabiine, naše hrabre šehide i na sve one koji slijede Poslanika milosti do Sudnjeg dana.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;

Ramazan je tiho došao bio naš gost ove godine 30 dana a zatim nas je isto tako tiho napustio ostavljajući u srcima vjernika jednu veliku prazninu. Sve što je na dunjaluku prolazno je, sve ima svoj početak i kraj, osim Allaha koji je vječan, koji je stalan i koji je neprolazan. Muslimani kojima je Allah dozvolio da budu Njemu poslušni imaju pravo radovati se, jer su uspjeli da izvrše još jedan Allahov imperativ koji se veže za mubarek mjesec Ramazana, te su putem Ramazana osnažili svoj duh, obnovili svoj iman i ojačali svoju svijest o Allahu.

Ono što moramo učiniti poslije Ramazana jeste da nastavimo sa pokornošću i nakon Ramazana. Nesmijemo dozvoliti da smo samo vezani za Allaha u Ramazanu. Nesmijemo dozvoliti sebi da učimo Kur’an samo u toku Ramazana, a potom ga ostaviti u vitrinu sve do sljedećeg Ramazana. Nase aktivnosti nekad se smanjuju to je prirodno, ali ti Ramazan tu aktivnost uvećava.Ali prekidanje bogoslužja nakon Ramazana nije dopušteno. Ko je obožavao Ramazan, Ramazan je umro, a ko je obožavao Allaha, pa On je živi koji ne umire. Postojanost i kontinuitet u pobožnosti je odlika vjernika. Poslanik, a.s. je vrlo često učio ovu dovu:

„O ti koji vladaš srcima, moje srce učvrsti u Tvojoj vjeri.” Jedna od dova onih koji su učvrstili svoja stopala u nauci je sljedeća: “Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!” (Ali Imran: 8).

Dakle, nemoj zalutati nakon što si bio na Pravom putu, nemoj posrnuti nakon što si bio istrajan na njemu, već ostani u stalnoj pokornosti Allahu. Allah, dž.š., je rekao: „Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki’ “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njenu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete, bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv” (Fussilet: 30-32).

Meleki se spuštaju nad njima, nad onima koji su rekli Allah nam je Gospodar i na tome su ustrajali. To su rekli na smrtnom času i meleki su ih tada obradovali Džennetom i opštim dobrom. Ovi ljudi zaista zaslužuju da se neposredno prije smrti obraduju Džennetom:
„One kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti: “Mir vama! Uđite u džennet zbog onoga što ste činili!” (En-Nahl: 32).
Kada bi Poslanik, a..s., radio neki posao, onda bi ga adekvatno završio, odnosno permanentno bi ga radio. Poslanik, s.a.v.s., bi govorio: “Allahu najdraže djelo je ono koje se stalno čini, pa makar bilo i malehno”. Vrlo je važno da se na svom radu ustraje, a da se ne prekine.
Nemoj biti ambiciozan, da bi nakon toga bio pasivan i indolentan. Odvoji svoje vrijeme za Allaha, namaz, Kur’an, mesdžid i za činjenje dobrih djela i posjećivanje svoje braće i rodbine. Nemoj izgubiti ono sto si za vrijeme mjeseca Ramazana zaradio. Čuvaj dobro tu veliku opskrbu i zahiru.
Ono što se posebno izdvaja jeste da ti neće niko udijeliti dio svoje opskrbe na Ahiretu. Svaki čovjek je čuvar svoje opskrbe i neće se sa njom razbacivati, niti će je dijeliti ocu, majci, djetetu, niti bratu. Svaki će govoriti šta će biti sa mnom, šta će biti sa mnom: „O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba” (Lukman: 33).
Dragi brate, čuvaj ono što si zaradio za vrijeme Ramazana. Ustraj na tom putu sjećanja pa makar i u manjem intenzitetu, ali ustraj u činjenju dobra. Poslanika su pitali, koje je djelo najbolje, a on s.a.v.s, reče: „Reci vjerujem i u tome ustraj“.
Islam ne želi od čovjeka da bude samo sezonac, ili da bude poslušan Allahu samo u određenim mjesecu, a da zatim to potpuno prekine. Dobri prethodnici bi govorili: “Ružan li je onaj narod koji ne zna za Allaha, osim u vrijeme Ramazana“. Budi pravi pobožni čovjek, a nemoj biti samo ramazandžija. To znači da ne trebaš biti pobožan samo u Ramazanu, već moraš biti pobožan u svakom mjesecu. Povećaj pokornost i aktivnost u Ramazanu, ali nastavi sa pokornošću Allahu, dž.š., i nakon mjeseca Ramazana. To će biti indikacija da ti je Allah prihvatio post i namaz.

A signal kazne za učinjeno zlo djelo jeste činjenje zla nakon toga. To je kazna prije one ahiretske, ali ako Allah htjedne i bude tobom zadovoljan pružit će ti priliku da se pokaješ i da dobro jedno za drugim činiš.
Draga braćo, Ramazan je protekao i bit će nam svjedok u našu korist, ili svjedok protiv nas. Molim Allaha, dž.š., da nam bude ovo prvo i da nam bude zagovornik, jer se u predaji navodi sljedeće: “Post i Kur’an će se na sudnjem Danu zalagati za roba. Post će reći: Gospodaru, ja sam mu zabranio hranu i strast pa primi moje zagovaranje. A Kur’an će reći: „Branio sam mu spavanje noću, pa primi moje zagovaranje za njega.” Pa će Allah njihove zagovore primiti.”

Zbog kontinuiteta bogoslužja i nastavka veze sa Allahom, dž.š., i nakon Ramazana, ono što je islam propisao, a Poslanik, s.a.v.s., na to potaknuo, jeste post šest dana mjeseca Ševvala. U tom smislu Poslanik, a.s, veli: “Ko isposti Ramazan, zatim posti šest dana ševvala, kao da je čitavu godinu postio”. Tumačenje ovog hadisa nam dolazi u drugom hadisu gdje Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Allah je učinio da za jedno dobro djelo desetostruko nagradi, tako biva jedan mjesec posta kao deset mjeseci, post šest dana nakon Ramazana biva nagrada kao za dva mjeseca, tako da se dobiva zbir od jedne potpune godine.”

Musliman se stalno trudi da bude od onih za koje Allah, dž.š., veli: „Oni koji govore: “Naš Gospodar je Allah!” – i istraju na pravom putu, neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju! Oni će stanovnici dženneta biti, i u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili” (El-Ahkaf: 13-14).
Draga braco, vecina nas se priprema za Es – Seffer – Putovanje – za provođenje odmora planirajući posjetiti našu domovinu, roditelje, rodbinu i prijatelje. Moramo imati na umu da vrijeme koje nam Allah daje mora biti uvijek dragocjeno za nas i da ne bi trebali mijenjati svoj odnos prema vremenu samo zato što nemamo radnih ni školskih obaveza.
Allah Uzvišeni se kune vremenom i raznim vremenskim razdobljima kako bi shvatili da svaka sekunda pripada Allahu.
Tako Allah Uzvišeni kaže: „Tako mi vremena, – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” (Suretul-Asr, 1-3)
Svako putovanje ima svoj cilj, svoju odrednicu, svoj početak i svoj kraj. Kaže Allah Uzvišeni: „Reci: “Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. I, Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti. Allah, zaista, sve može.” (El-Ankebut, 20)
Iz ajeta kojeg sam citirao vidimo da nas Allah podstiče da putujemo kako bi vidjeli Allahovu moć koja se ogleda u šarenilu stvorenih kako biljnih tako i životinjskih vrsta.
Pored svega ne smijemo zaboraviti da smo mi stalni putnici. Naš Poslanik a.s., nam poručuje: «Budi na dunjaluku kao putnik…», jer mi doista i jesmo vječiti putnici te pored ovih putovanja koje poduzimamo svake godine a neko i više puta u godini, ne smijemo zaboraviti da smo mi već na putu, na putu koji nas vodi ka Allahu Uzvišenom.
Allah kaže: Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun – Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Naši odmori za koje se nekada tako grčevito borimo traju 2 do 3 hevte, nekada manje a nekada više, ali na kraju svega toga čovjek se vraća svojim obavezama, poslu i stresu. A zamislimo Allah nudi vječni odmor i uživanje, vječni Urlaub (odmor) koji nema prestanka, ovakvo nešto vam neće niti može ponuditi ni jedna putnička agencija, nijedna osim onoga ko se obrati Allahu i svoj život usmjeri ka jednom cilju a to je priprema za dan povratka, priprema za putovanje sa kojeg više nema vraćanja.
Vratimo se ovim našim dunjalučkim putovanjima gdje želim da sebi i vama uputim nekoliko savjeta koji će olakšati ali i uljepšate naše putovanje.
Prije svega kada krećemo na put lijepo je da čovjek klanja dva rekjata nafile i zamoli Allaha za hajirli putovanje, bezbjedan put, sačuvanost od nedaća, problema i grijeha. Zatim kada sjedne u auto ulazi u njega sa Bismillom i uči dovu koju je i naš Poslanik a.s., učio, a koja glasi: Neka je slavljen onaj koji nam je ovo potčinio (prevozno sredstvo), mi to ne bismo bili u stanju bez Njega pribaviti, i mi ćemo se Allahu vratiti.
Zatim prilikom napuštanja granica našeg grada ili mjesta u kojem smo se nastanili postajemo putnici-musafiri. Musafir je svaka ona osoba koja kreće na put duži od 89 km, i namjerava da ostane u mjestu u koje ide manje od 15 dana. Musafirima Allah nudi određene olakšice kada je abdest, namaz i post u pitanju.
Prvu olakšicu koju Allah nudi jeste da musafir ima pravo da potire po mestvama ili nepropusnim čarapama tri dana i tri noći. Naime ona osoba koja je propisno uzela abdest, zatim obula mestve te krenula na put prilikom uzimanja abdesta ne mora prati noge nego je dovoljno samo da potare gornji dio mestvi ili čarapa. Tako može da čini tri dana i tri noći.
Druga olakšica koju Allah daje jeste da musafir dok je na putu klanja samo farzove izuzev vitra – a negdje se spominje i sabahskog sunneta (koje Poslanik a.s., nije izostavljao) te da ima pravo da skraćuje četverorekatne namaze na dva rekata. Što znači da u ovom slučaju krati podne, ikindiju, i jaciju i klanja samo dva rekjata od ovih namaza. A aksam klanja svakako kako i jeste – tri rekata farz namaza.
Sljedeća olakšica jeste da musafir ima pravo spajanja (po hanefijskom mezhebu samo na Arefatu i Muzdelifi) između podne i ikindije i između akšama i jacije bilo da ih spoji u vremenu prvog namaza džemu’ takdim ili u vremenu drugog namaza džemu’ te’hir, shodno okolnostima.
I još jedna veoma bitna olakšica koju Allah nudi jeste da onaj ko putuje ima pravo da posti dok je na putu ili ako ne može ima pravo da mrsi s tim što je dužan taj dan da naposti.
Allah Uzvišeni kaže: «U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete. « (El-Bekareh, 185)
Svim ovim olakšicama koje Allah nudi cilj je da shvatimo da je naša vjera zaista lahka, da je ona prirodna, da ima razumijevanja prema različitim stanjima kroz koja čovjek prolazi i situacijama u kojima se nalazi.
Molim Allaha Uzvišenog da primi od nas naš post, naše namaze, naše dove, naše sadake i dobrovoljne priloge, da očisti naša srca od zavisti, smutnje i mržnje, a da ih ispuni ljubavlju, samilosti i dobrotom. Molim Allaha da učini naša putovanja korisnim, da idemo samo na ona mjesta na kojima se stiče Allahova milost i nagrada i da nas Allah udalji od onih mjesta gdje se griješi i Allahova srdžba na sebe navlači. Ovo kažem i molim Allaha, dž.š., da meni i vama oprosti. Amin!!!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …