Musliman vjeruje, klanja i vjeru živi

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
20 Zul – Hidzdze – 1439.H. / 31 August 2018.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Musliman vjeruje, klanja i vjeru živi

Neka je hvala Allahu Milostivom, koji nam je islam darovao, koji je naša srca u bratskoj ljubavi ujedinio. Donosimo blagoslov i mir, Muhammedu a.s. koji nas je uputio na dobro a opomenuo nas da se klonimo zla. Neka je Allahov mir i blagoslov na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i tabiine, kao i na naše šehide.

Postovane dzematlije,
Musliman vjeruje, a to vjerovanje obuhvata potpunu ubijeđenost u šest temeljnih istina vjere. Musliman vjeruje: Allaha, meleke, kitabe, poslanike, Sudnji dan i sudbinu, kader Božiji. Iz te vjere, na temeljima ovog vjerovanja, musliman gradi svoj odnos prema Allahu dž.š. Taj odnos s Gospodarom manifestuje se kroz šarte islamske. On se održava, gradi i učvršćuje kroz namaz, kroz gajenje nade u Njegovu milost i osjećanje straha od Njegove kazne. Odnos sa Allahom dž.š. je jači ako je poduprt zikrom i istigfarom, ako je popraćen učenjem Kur’ana, te izvršavanjem naredbi Božijih kao što su post, zekat i hadždž.

Musliman, to nam je u izvorima vjere bezbroj puta naglašeno, ne zaokružuje svoju vjeru i ne upotpunjuje svoje vjerovanje uspostavljanjem i gradnjom odnosa samo sa Stvoriteljem svjetova. Da bi bio vjernik potpun, a ne samo deklarativan, musliman se izgrađuje i vjerom oplemenjuje i svoj odnos prema ljudima, vjerom uređuje život.
Jedan naputak od poznatog Islamskog ucenjaka Gazalija kaze: „Deklarirajte vas dzihad (a dzihad je ustvari borba za boljitak) prvenstveno prema neprijateljima koje ne mozete vidjeti, a ti nevidljivi neprijatelji u nama i s nama i nasi su: egoizam, arogancija, uobrazenost, sebicnost, pohlepa, pozuda, netolerancija, varanje, ogovaranje i klevetanje.“ Dakle, braco ove nabrojane osobine su covjekov nefs s kojim se svaki od nas prevenstveno treba bojati i boriti protiv. Nas najveci neprijatelj su gore navedene sopstvene osobine.
Pored ovoga Muslimana krase i karakterišu ga i njegov pogled na svijet i odnos prema ljudima određuju sljedeće osobine:

Iskrenost u riječi i djelu. Allah dž.š. zapovijeda: „O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni“./Tewba,119./ S obzirom da je musliman izabrao put istine, neophodno je da teži iskrenosti u govoru i da istinu prihvati za pravac životni jer zna da je laž, imanu oprečna i da je ona opasnost koja ugrožava vjerovanje i kvari dobra djela. Ahmed u Musnedu bilježi da je Poslanik rekao: „Prirodi vjernika ne dolikuje prevara i laž“. A Buharija bilježi da je Poslanik upitao: „Hoćete li da vas obavijestim o najtežim grijesima? „Hoćemo Poslaniče“, odgovorili smo, a on reče: „Širk, neposlušnost roditeljima i ubitstvo“. Poslanik je bio naslonjen pa je sjeo a zatim dodao: „i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje“. To je toliko dugo ponavljao da smo poželjeli da ušuti“.
Vjernika određuje i krasi i povjerenje. On preuzetu obavezu, povjereni emanet vjerno ispunjava, ili ga ne preuzima.
Poslanik upozorava: „Nema imana onaj ko ne ispunjava preuzete obaveze, niti ima vjere onaj ko ne ispuni obećanje“./Ahmed /. Povjerenje, dakle, ide uporedo sa imanom.
Ko izigrava povjerenje kod njega je prisutno odsustvo vjere. Poslanik želi zaštiti Ebu Zerra od ove opasnosti. Ebu Zerr moli: „Poslaniče, zaduži me nečim odgovornim“. Poslanik ga potapša po ramenu i reče: Ebu Zerre, ti si slab i nejak, a to je emanet, to je povjerenje. Ono će na Danu suda biti poniženje i kajanje osim onome ko ga istinski prihvati i izvrši“. /Muslim/.

Vjernika krasi blagost u postupcima. Allah dž.š. kaže: „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati“./Fussilet, 34./ Poslanik je upitao ashabe: „Koga vi smatrate snažnim i hrabrim“? Odgovorili su: „Onoga koga ljudi ne mogu savladati“. Poslanik je rekao: „Ne, nije taj, nego onaj ko se suzdrži u srdžbi“. /Muslim/. Musliman zna da su blagost i praštanje plod iskrenog imana, a nisu slabost. Musliman zna da je nagrada kod Allaha te da je Njegova nagrada koju je pripremio onima koji praštaju bolja i veća od užitka osvete. Poslanik kaže: „Ko priguši srdžbu, a u stanju je da je ispolji, Allah će ga na Sudnjem danu pozvati da stane na čelo svijeta i daće mu da izabere džennetsku huriju koju želi“./Ebu Davud/.

Musliman je strpljiv u teškoćama. „Oni koji su strpljivi u neimaštini, i u boju ljutom, oni su iskreni vjernici, oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone“./Bekare,177./ Sabur je dokaz iskrenog imana, jer Allahovo određenje strpljivo podnosi samo onaj ko čvrsto vjeruje u Njega, ko je svjestan Njegove mudrosti i ko žarko žudi za Njegovom nagradom. Musliman zna da je sabur u životu dunjalučkom nužan jer: „Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj strpljive i izdržljive“./Bekare,155./.

Musliman je skroman i umjeren. On promatra ovaj svijet i vidi ga onakvim kakav on stvarno jeste, prolazan i kratkotrajan. Vjernikovu pažnju ne privlači niti ga fascinira sadašnjost u odnosu na ono što će tek doći i ne dopušta da ga ukrasi dunjalučki zavedu. On zna za Allahovo dž.š. obećanje: „Gospodar će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, a oni koji ne vjeruju, koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere, njihovo će prebivalište vatra biti“./Muhammed,12./. Musliman od dunjaluka uzima koliko mu treba i nastoji da živi slobodno i bezbijedno, ne dopuštajući da padne u naručje strasti i prekomjernog uživanja i tako ispadne iz grupe iskrenih robova Božijih. Poslanik upozorava: „Čuvaj se raskošnog života i raskalašenog ponašanja, jer Allahovi robovi nisu takvi“./Ahmed/.

Muslimana znanje krasi. Borba protiv nevjerstva podrazumijeva i borbu protiv neznanja. Allah dž.š. pita: „Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju“/Zumer,9./. Nesreća kafira dolazi otuda što oni slijede strast svoju i što istinu ne istražuju. Allah dž.š. kaže: „Ali nevjernici lahkomisleno slijede strasti svoje, a ko će na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio“? /Rum,29./ Islam, naukom obavezuje svakog muslimana i muslimanku a dovoljan podsticaj da se tim putem krene je ovo Poslanikovo obećanje: „Ko slijedi put na kome se stiče znanje, Allah će mu olakšati put u Džennet“./Muslim/.

Musliman nikad nema osjećaj poniženosti i slabosti jer vjera njegova odbija poniženje i ne miri se sa slabošću. Naprotiv, Islam, ponos i dostojanstvo čini karakternom osobinom pripadnika svojih.
Allah dž.š. kaže: „Ako neko želi veličinu, pa u Allaha je sva veličina“./Fatir,10/. Musliman je dužan da svugdje i uvijek čuva svoj ponos, da ne dovodi u pitanje svoje dostojanstvo i da sebi nikad ne dozvoli poniženje i slabost. Ako bi se kojim slučajem pomirio sa poniženjem, skrenuo bi sa puta imanskog. Poslanik opominje: „Ko se dobrovoljno prepusti poniženju, ne bude na njega prisiljen, on ne spada u naše redove“./Taberani/.

Musliman ne živi okupiran samo svojom ličnošću i daleko od drugih. On pruža ruku pomoći drugima i daje od sebe sve što može kako bi život dunjalučki bio bolji za sve. Musliman zna za naredbu Božiju: „Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha jer On strašno kažnjava“./Maide,2./. Pred muslimanom su stalno riječi Poslanikove: „Musliman je muslimanu brat. Ko se nađe pri ruci bratu kad mu je potreban, Allah će se naći njemu na pomoći. Ko od brata otkloni nevolju dunjalučku, Allah će otkloniti njemu nevolju na Sudnjem danu. Ko pokrije sramotu drugog ovdje, Allah će njegove propuste pokriti na Ahiretu.“ /Buharija/. Vjernika krasi darežljivost, i da pomogne drugom spremnost, jer je svjestan Poslanikove poruke koja glasi: „Milost neće biti uskraćena nikome osim škrtom čovjeku“./Ebu Davud i Tirmizi/.

Musliman se prepoznaje po udaljenosti od harama jer zna da se iman ispoljava izvršavanjem i izbjegavanjem. Zna da je srž vjere u ispunjavanju obaveza i izbjegavanju zabrana, u čuvanju od harama. Čuvanje od harama je viši oblik ibadeta i put na kojem se potvrđuje istinska, iskrena vjera. Poslanik kaže: „Čuvaj se harama bit ćeš najpobožniji čovjek“./ Muslim /. Musliman zna da u onome što je Allah zabranio nema nikakvog dobra i zato je u stalnoj borbi s prokletnikom Božijim koji se obavezao da će nas zlu i haramu usmjeravati.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da se ovim osobinama ukrasimo kako bismo vjerovanje svoje upotpunili. Amin! Uzvišeni Bože, pomozi nas da se svrstamo u skupinu koja Tvoju ljubav zaslužuje. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …