Ne sramoti Muslimane

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
15 Rebiu-l-ahir – 1438 .H. / 13. Januar 2017. g. –Imam/Hatib: Abdulah Cajlakovic

Ne sramoti Muslimane

Svaka hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Stvoritelju znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog, koji je Svjetlost nebesa i Zemlje i koji milošću Svojom sve obuhvata. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. na njegovu porodicu i na njegove ashabe, neka je selam na sve bosanske šehide, kao i na sve šehide muslimanskog ummeta i neka je selam na sve ljude koji iskreno slijede upute Kur`ana i Sunneta do Sudnjeg dana.

Postovani dzemate, draga omladino;

Poslanik kaže: „Na Sudnjem danu će svako biti pozvan da stane iza onog koga je obožavao. Vidjet ćeš neke da stoje iza imetka, proklet je rob dirhema. Vidjet ćeš i one koji će stajati iza šejtana. Gospodaru, zbog čega si me proživio iza njega, kad ga nisam obožavao? Allah će odgovoriti:’ Jer si čitav život ostavljao Moje a sprovodio njegove naredbe, tako si ga obožavao, stani iza njega“. /Hakim/.
Buharija bilježi: „Ibrahim a.s. će na Sudnjem danu susresti svoga oca na čijem licu će biti prašina i katran. Reći će mu: ‘Oče, zar ti nisam govorio da me slušaš’? Otac će mu reći: ‘Ibrahime, danas te slušam’. Ibrahim će reći: ‘Gospodaru, obećao si mi da me nećeš poniziti na Dan proživljenja. Ima li većeg poniženja nego da mi otac bude ponižen’? Uzvišeni će mu reći: ‘Ibrahime, zabranio sam Džennet nevjernicima“.
Ibrahim a.s. se neće moći zauzimati za oca. Muhammed a.s. se neće moći zauzimati za amidžu. Kod Allaha, na Sudnjem danu, nema nikakve protekcije. Jedini način da se uspije je da se tamo dođe sa čvrstom vjerom i mnoštvom dobrih djela. Zamisli tugu koja će obuzeti srca nevjernička kad budu stajali iza šejtana koji će uzvikivati: „O propasti, teško meni, teško meni“! On, taj prokletnik, koji nas na sve načine nastoji zavesti, tu, na Dan konačnoga suda neće ni sebi moći pomoći, a željet će.
Skoro je bio i prosao mubarek mjesec Mevluda – rodjenja naseg Pejgambera, Rebiu-l-evvel. Kroz čitav ovaj mjesec, smo mnogo slušali o Poslaniku, govorio sam pune cetri hutbe i dzume o nasem Poslaniku, i kako se on vladao, kakav je moral i ahlak na nas prenosio. Sigurno je da smo i naučili mnogo. Naučili smo da je došao kao milost, da je došao da nam pokaže put, da nas opominje, da nam svjetlo pokaže. Došao je da nas nauči, šta da radimo pa da na Sudnjem danu ne budemo izgubljeni i da budemo dostojni njegovog šefaata.
On s.a.v.s. od nas očekuje da putem pravim idemo i da se svaki dan za Islam brinemo i za afirmaciju riječi Božije borimo i tako sebi na Dunjaluku osiguramo dostojanstvo, a na Ahiretu Džennet. Od nas se ne traži nemoguće. Ne traži se od nas ono što već nije bilo i što ljudi već nisu činili. Ebu Bekr r.a. prenosi da je Poslanik rekao: „Nije vas Ebu Bekr pretekao mnoštvom posta, niti mnoštvom namaza. Pretekao vas je onim što je gajio u srcu. To je briga za Islamom i neobična želja da ljudi slijede uputu“. Ebu Bekr sam o sebi veli: „Tako mi Boga, nikad nisam zaspao tako dugo da bih mogao sanjati, niti sam sijelio i nemaran bio, i doista idem pravim putem“.
Od Poslanika je učio Ebu Bekr. O Poslaniku smo u mjesecu mevluda učili, učili smo kako bismo sebe mijenjali, oplemenili. Naučili smo da poslanikov sljedbenik nije nemaran, nije lijen, nije neuredan. Naučili smo da poslanikov sljedbenik nije prznica i smutljivac. Naučili smo da poslanikov sljedbenik žuri Allahu i Poslaniku, žuri sedždi i dobrom djelu. Naučili smo da poslanikov sljedbenik brine za drugog, brine za brata, za opće dobro, za siromaha i nemoćnog. Naučili smo da je poslanikov sljedbenik, a to znači MUSLIMAN, svugdje prepoznat po dobru i da neće svojim ponašanjem osramotiti ni Islam ni muslimane.
U jednoj od bitaka Musenna ibn Haris je oslobađajući Perziju od kufra na desno krilo svoje vojske postavio pleme Benu Bekr. Kad god bi Perzijanci napadali s te bi strane to činili i s obzirom da se to pleme nije hrabro borilo, muslimani su trpili velike gubitke. Musenna je tom plemenu poslao poruku u kojoj je pisalo: „U ime Allaha Milostivog Samilosnog. Od Musenne ibn Harisa plemenu Benu Bekr: ‘Ne sramotite muslimane’“! Pobjeda u toj bitci je upravo došla sa te strane od plemana Benu Bekr. Oni su poruku razumjeli i isti tren je primijenili, sebe mijenjajući.
Ibrahim a.s. moli Allaha da ne bude osramoćen na Sudnjem danu. Nema ni njemu pomoći, makar bio prijatelj Allahov jer ni njegov zagovor ne može pomoći onome ko sebi pomogao nije. Da je Ebu Talib izgovorio šehadet, moglo bi mu se pomoći. Da je Azer, otac Ibrahimov izgovorio šehadet, moglo bi mu se pomoći. Ovako, ostali su s onima kojima je Džennet zabranjen.
Bitke se braćo protiv nas vode i to žestoke. Ne bi smjela linija odbrane nigdje popustiti. Napada nas šejtan i od zahvalnosti Stvoritelju odvraća, a i drugi neće biti s nama zadovoljni sve dok njihovim putem ne krenemo. Za kim ideš ovdje, iza njega ćeš stajati na Ahiretu.
Nije Poslanik, šejtan ti je predvodnik kad se o naredbe Božije oglušuješ. Čuješ li ti, ti što si naspram namaza, sadake i dobročinstva nemaran riječi koje sadrži Musennino pismo, ne sramoti muslimane.
Nije Poslanik, šejtan te vodi i na putu krivom bodri kad si prema svojim obavezama u porodici nemaran i kad ti nije stalo da djecu u vjeri odgojiš. Čuješ li riječi koje su sadržaj Musenninog pisma, ne sramoti muslimane. Šejtan s te strane napada, odoše nam djeca u propast, Ummet trpi velike gubitke jer ne slijedimo poslanikov put.
Nije Poslanik, to te šejtan nagovara i bodri da griješnom stazom hodiš i da ti bude sve jedno da li sebe i porodicu svoju haramom il halalom hraniš. Može biti da bi se promijenio kad bi do tvoga srca doprle riječi, ne sramoti muslimane.
Kad musliman neuredan na ulicu, u društvo izađe, kad kuću i avliju neurednom drži, kad mu je sve jedno je li mu mahala, selo i grad čisti, on sramoti muslimane.
Kad musliman u društvu, u komšiluku, međ’ ljudima sije smutnju i započinje svađu i sukob, on sramoti muslimane.
Kad musliman pije i jede zabranjeno, kad se drogira, kad kocka, kada tudju brigu brine, kad u besposlici vrijeme provodi, kad zanemaruje Ahiret i dobročinstvo, on sramoti muslimane.
Kad je musliman daleko od Zajednice, od džemata, kad se ne brine za zajedničko dobro, on i tad sramoti muslimane.
U poznatom hadisu: “Držite se džema’ata, jer vuk pojede ovcu koja se izdvoji od stada”, Muhammed a.s. jasno je upozorio šta znači privrženost džema’atu. Riječ DŽEMA’AT je skupina okupljena oko džamije i povezana zajedničkim ciljevima i interesima. Sama riječ dzema’at simbolizira slogu i jedinstvo zajednice. “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte”. (Ali – Imran, 105)
Poznato je u narodu da se za nekoga kaže da je dobar musliman tek kada se pokaže svojim aktivnostima i radu u džema’atu i zajednici što je svakako i cilj islama da jedan musliman bude od koristi drugima, a tim će biti najkorisniji samome sebi kroz nagradu na Ahiretu. “Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni i bezbjedni drugi muslimani.” (Muslim) “Musliman je muslimanu brat, ne čini mu zlo, ne ponižava ga, ne ostavlja ga na cjedilu i ne laže ga.” (Buhari i Muslim).
Ne sramotite nas ni vi, draga naša djeco i omladino koji u školi slabo učite jer Allah i Poslanik očekuju od vas da se borite i budete korisni, a bez znanja to ne možete. Draga omladino, na Sudnjem danu ćemo stajati pred Allahom. On će nas pitati, šta ste uradili za Islam? Reći ćeš: „Klanjao sam“. To si radio za sebe, kakvu si korist doprinio Islamu? Allah nas neće pitati zašto Islam nije pobijedio u našem vremenu i našem životu, već će nas pitati šta smo za Islam uradili. Hamza r.a. je poginuo u naletu poraza na Uhudu. To je bio i poraz u bici i poraz u gubitku najhrabrijeg srca, ali u isto vrijeme uvod i naucena lekcija za buduce pobjede, gdje su muslimani naucili da nikada ne kidaju lanac komandovanja.
Ne sramotite nas ni vi kojima smo povjerili odgovorne dužnosti u društvu. Sramotite nas ako ste iste prihvatili a niste im dorasli. Sramotite nas ako se prema ljudima i povjerenim dobrima ili vakufima ne odnosite na način s kojim bi Stvoritelj bio zadovoljan.
Preklinjemo vas, ne sramotite nas ni vi koje je neko ubijedio da se bore za Islam i muslimane ubijajuci jedni druge i ubijajući nedužne ljude po ulicama svjetskih metropola. Preklinjemo vas, prestanite to činiti pozivajući se na Islam, jer Islam je posve suprotno od onoga kako ga vi, čineći nasilje, želite prikazati. Poslanik kaže: „Allah je lijep i voli lijepo“. Poslanik kaže: „Allah je dobar i voli dobrotu, Čist i voli čistoću, Plemenit i voli plemenitost“. /Tirmizi/
Od muslimana se ne očekuje ni površnost, ni prosječnost ni griješno postupanje. Od muslimana se traži da svakom poslu prilazi temeljito i ozbiljno i da nikad ne provodi vrijeme uzalud. Poslanik nam je uzor, to smo u Rebiu-l-evvelu dobro zapamtili. Da li smo i ljubav prema Poslaniku u srcima našim uvećali pa da Uzora slijedimo???
Ako na ovom svijetu staneš iza Poslanika, i na Ahiretu će on s.a.v.s. biti ispred tebe. Ako Poslaniku leđa okreneš, na Ahiretu ćeš zajedno sa prokletim šejtanom uzvikivati: „O propasti, teško meni, teško meni“!!!
Uzvišeni Bože, uputi nas na stazu spasa i daj nam i svijesti i snage da za Islam, ma gdje da smo neumorno radimo, bilo to u nasoj porodici, bilo u dzematu – zajednici, bilo u selu ili gradu. Ne dopusti Bože Svevišnji da budemo od onih koji sramote muslimane. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …