Mladi, Vama se obracam!!!

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
27 Sewal – 1438.H. / 21 Juli 2017.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic
Mladi, Vama se obracam!!!


Neka je hvala Allahu Milostivom Samilosnom, koji nam je islam darovao, koji je naša srca u bratskoj ljubavi ujedinio. Donosimo blagoslov i mir Njegovom miljeniku, Muhammedu, poslaniku koji nas je uputio na dobro a opomenuo nas da se klonimo zla. Neka je Allahov mir i blagoslov na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i tabiine kao i na naše šehide.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;
Mladost je posebno, vrlo važno, razdoblje čovjekovog života. Ako pogledamo starosnu dob ashaba Poslanikovih, muslimana prvih, vidjet ćemo da su to uglavnom bili mladi ljudi. I Poslanik naglašava važnost mladosti kad opominje da će svaki čovjek biti pitan za svoje mladalačke dane. Bit će pitan kako ih je proveo, šta je činio? Ko, mladost iskoristi i u tim danima kad je snage i elana pun posveti se dobru, ukazuje mu se prilika da bude vječno mlad.

Od Ibn Abbasa r.a. se prenosi da je Poslanik rekao: „Džennetlije su golobradi mladići. Bit će visoki kao Adem a.s. a starosne dobi kao Isa a.s. Bit će svijetle puti, obučeni u odjeću zlatnu. Kad neko od njih poželi jesti doći će mu ptica i reći: ‘Allahov štićeniče, pila sam sa vrela Selsebil, letjela džennetskim perivojima ispod Arša, jela sam plodove džennetske. Jedna moja polovina je skuhana a druga pečena’. On će jesti od njenoga mesa koliko mogne. Svakom, tom mladiću pripada sedamdeset odaja džennetskih a na prstima će imati deset prstenova. Na prvom će pisati: „Selam neka vam je zato što ste trpjeli“./Ra’d, 24./. Na drugom: „Uđite u njih sigurni i straha oslobođeni“. /Hidžr,46/. Na trećem: „Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili“./Zuhruf, 72/. Na četvrtom će pisati: „Od vas je uklonjena svaka briga i tuga“. Na petom će pisati: „Obukli smo vas i nakitili“. Na šestom: „Podarili smo vam krasne hurije“. Na sedmom: „U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju i u njemu ćete vječno boraviti“./Zuhruf,71/. Na osmom će pisati: „U društvu ste vjerovjesnika i iskrenih“. Na devetom: „Postali ste vječni mladići“, a na desetom: „U komšiluku ste onih koji ne vrijeđaju i ne uznemiravaju svoje komšije“. /Tenbihul gafilin/.

Ovih dana mnogo mladih iz našeg naroda, džemata naših, završavajući jedan ciklus svoga stasavanja, odgoja i obrazovanja stupa na životnu pozornicu ulazeći u zrelo doba svoga života, spremni da preuzmu odgovornost za svoj životni put. Svjesni, da je svaka škola priprema za život a da je život čovjekov priprema za ispit, želja nam je da tim našim sinovima i kćerima skrenemo pažnju na nekoliko važnih stvari koje ih mogu, ako ih se budu pridržavali, odvesti u društvo vječnih mladića. (5 SAVJETA)
-Ustežite se od grijeha! „A onome ko je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, Džennet je boravište sigurno“./Naziat, 40-41./. Šejtanova je metoda, koja kod ljudi najlakše prolazi, da nagovara da činjenje dobra odgađamo za sutra. Ubjeđuje nas da vremena imamo. Nemojmo zaboraviti da se Gospodar naš vremenom kune i da poslije te zakletve naglašava da na gubitku nisu samo oni koji vrijeme iskoriste za činjenje dobrih i korisnih djela. Šejtan je odbio učiniti sedždu Gospodaru svjetova i stalo mu je da što više ljudi od sedžde odvrati. Onome ko ovdje sa šejtanom prijateljuje, na Sudnjem danu mu ni šejtan prijatelj neće biti. Sad, kad ste na pragu života, kad stupate na pozornicu dunjalučku i preuzimate odgovornost i za sebe i za druge, ne činite to na griješan način.
-Nije vjera teret. Ona je radost. Da bi radost bila treba naći ravnotežu između ovog i budućeg svijeta. Abdullah ibn Amr ibn As kaže: „Poslanik me susreo i reče mi: ‘O Abdullah, do mene je došla vijest da ti svaki dan postiš a za noć jednu, Kur’an proučiš’. Rekao sam:’ Istina je Poslaniče’. ‘Ne radi to, posti ali i mrsi, klanjaj a i spavaj’, rekao mi je Poslanik. Potom je Poslanik dodao:’ Prouči Kur’an za trideset dana’. Rekao sam:’ Ja mogu više od toga’. Poslanik je rekao:’ Prouči ga za dvadeset dana’. ‘Rekao sam:’ Ja mogu više od toga’. Poslanik je rekao:’ Prouči ga za petnaest dana’. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, dopusti mi da uživam u svojoj mladosti’. Poslanik mi reče:’ Prouči ga za deset dana’. Rekao sam:’ Ja mogu više od toga’. Rekao je: ‘ Prouči ga za pet dana’. Rekao sam:’ Ja mogu više i od toga’. ‘Prouči ga za tri dana i ne možeš kraće od toga’, rekao je Poslanik. Zatim je Poslanik dodao:’ O Abdullah, od svakog mjeseca posti po tri dana i to će biti kao da si postio cijelu godinu“./Nesai/. Poslanik želi uravnoteženog muslimana, jer islam je srednji put. Musliman ispunjava i svoje obaveze prema Bogu ali i svoje dužnosti u društvu, obaveze prema ljudima, Zajednici i Domovini.

-Na putu ka vječnoj mladosti, važno je i s kim se družite. Loše društvo je nesreća. Takvo društvo ljude privikne na grijeh, on im postane običan. U lošem društvu jedni druge na grijeh podstiču. Vama je, o omladino, potrebno društvo u kojem ćete jedni druge podsticati na dobro i u kojem ćete se u dobru natjecati. Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik rekao: „Bez sumnje, među robovima Božijim postoje i takvi ljudi koji nisu ni Poslanici, ni šehidi, a zavidjet će im i Poslanici i šehidi“. Ashabi upitaše: „Ko su oni“? Poslanik reče: „To su oni koji se vole u ime Allaha, iako između njih ne postoje nikakve rodbinske veze niti dunjalučki interesi. Njihova lica su od nura i visoka mjesta na kojima sjede su od nura. Oni se neće bojati kada drugi budu prestrašeni, i neće tugovati kada drugi budu tugovali“./Taberani/.

-Put do vječne mladosti preko ibadeta vodi. Ibadet čovjeka oplemenjuje, odgaja i na pravom putu čuva i snaži. Mladiću i djevojko, neka vas džamija orjentira i neka vam ona ne da zalutati. Neka vas sedžda svjesnim bezbrojnih blagodati koje uživate, čini. Neka vam bude jasno da i knjigu kad u rukama držite, ibadetite. Neka znate da i kad sjeme u zemlju bacate, i tad u ibadetu ste. Ibadet je svako djelo dobro. Poslanik opominje da na zemlji može zavladati nered. Naravno, neredu uzrok, ljudi su. Uzrok neredu su ona stvorenja Božija koja imaju mogućnost birati put, birati između dobra i zla. Omer r.a. prenosi da je Poslanik rekao: „Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudske oblike, ali će im srca biti kao u vukova pustinjskih. Djeca će im biti bezobrazna, omladina devijatna, a stari će biti poročni, neće naređivati dobro i odvraćati od zla. Dobri među njima će se posmatrati kao onaj što je zalutao, a zalutalog će smatrati dobrim. Onaj koji među njima bude naređivao dobro, bit će sumnjiv a griješnik će biti častan čovjek. Vjernik će tada biti potlačen“./Sujuti/.
Na životnom putu, o omladino, uvijek dobro dođe znati adresu na koju se možemo obratiti kad smo u nevolji, kad smo u nekoj potrebi. Ta adresa je dzamija. Ta adresa je dzemat. Ta adresa je dova. Allah dž.š. nas na nju obavezuje: „Zovite me, odazvat ću vam se“. Kucaj na vrata Milostivog. Njegova vrata su otvorena a Njegova dobrota neizmjerna. Ako budeš zahvaljivao Bogu čineći dobra djela, Allah dž.š. će ti još više dati.

-Budite mu’mini, a ne samo puki muslimani. Jedan od nevjernika se približio muslimanskom alimu/učenjaku i šapnuo mu na uho: “Da li je sve u vašem Kur’anu istina?” Učenjak mu je odgovorio: “Naravno, sve što sadrži Kur’an je istina.” Nevjernik: “Dobro, zar Bog ne kaže u Kur’anu: ‘Allah sigurno neće dati puta nevjernicima da unište vjernike’, (En-Nisa’, 141) a vidimo da su nevjernici nadmoćniji i rade s vjernicima šta hoće?”

Učenjak mu je smireno odgovorio: “To je zato što smo mi muslimani ali nismo vjernici!!” “Pa, kakva je razlika između vjernika i muslimana?” Pokušajmo sagledati naše stanje u strahovitim kušnjama koje nas naprosto melju.
Mnogi muslimani danas izvršavaju svoje vjerske dužnosti. Klanjaju namaze, daju zekat, obavljaju hadž, poste mjesec ramazana i obavljaju druge vrste ibadeta, ali su suočeni sa svim vidovima nedaća i zaostalosti!! Zaostaju naučno, ekonomski, socijalno, vojno itd. Otkud ova zaostalost i bijeda?
Uzvišeni Allah kaže u Kur’ani Kerimu: “Beduini vele: ‘Mi vjerujemo!’ Ti reci: ‘Ne vjerujete! Nego recite: primili smo islam!’ – ali vjerovanje još nije ušlo u vaša srca!” (El-Hudžurat, 14)

Kako su onda muslimani zaostali i suočeni sa svim vidovima poteškoća i kušnji? Časni Kur’an jasno kaže da muslimani nisu dosegli stupanj vjernika, jer da su oni istinski vjernici, Uzvišeni Allah bi ih sigurno pomogao. Dokaz za to je kur’anski ajet, u kojem Allah dž.š. kaže: “A Naša je dužnost da vjernike pomognemo!” (Er-Rum, 47) “A Allah je zaštitnik vjernika.” (Ali ‘Imran, 68)

Da su muslimani pravi vjernici, imali bi dignitet i počasno mjesto među drugim narodima, kao što stoji u Kur’anu Časnom: “Ne malaksajte i u očaj ne padajte! Ta vi, ako ste vjernici, nad svima drugima ste!” (Ali ‘Imran, 139)
Da su muslimani vjernici, Uzvišeni Allah ne bi dozvolio da njima upravljaju i na bilo koji način imaju nadmoć bilo koji narodi, što potvrđuje kur’anski ajet: “Allah sigurno neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.” (En-Nisa’, 141)
Da su muslimani istinski vjernici, Allah dž.š. ih ne bi ostavio u ovako jadnom, bijednom i ponižavajućem stanju. Dokaz za to su kur’anske riječi: “Allah neće ostaviti vjernike u stanju u kome ste vi vjernici sada.” (Ali ‘Imran, 179)

Da su muslimani doista vjernici, Uzvišeni Allah bi bio s njima u svim prilikama, potvrđujući to Svojim riječima: “A Allah je sa vjernicima.” (El-Enfal, 19)
Muslimani su se, dakle, zadržali na nivou muslimana a nisu dosegli deredžu/stepen vjernika, što potvrđuje Kur’an Časni: “Većina njih neće da vjeruje.” (Eš-Šu’ara’, 8) “Većina njih nisu vjernici.” (Eš-Šu’ara’, 67) “A većina njih nisu bili vjernici!” (Eš-Šu’ara’, 103) “A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici!” (Jusuf, 103)
Pa, ko su mu’mini/vjernici? Odgovor se nalazi u Kur’ani Kerimu: “Oni koji se kaju, i Njemu (Allahu/Bogu) robuju, Njega hvale, i poste, i u namazu naklon/ruku’ čine, i na sedždu padaju, i da se dobro čini naređuju, a zabranjuju da se zlo čini, i Allahovih propisa se pridržavaju! A vjernike obraduj!” (Et-Tevbe, 112)

Primjetno je da Allah dž.š. obećava pomoć, zaštitu, pobjedu, nadmoć, dignitet, prosperitet i uspjeh mu’minima/vjernicima a ne muslimanima. A iman/vjera, čvrsto ukorijenjena u srcu, nužno se manifestuje riječima i djelima. Pravi mu’min/vjernik je poput stabla koje rađa najljepše i najukusnije plodove i velikodušno ih dijeli svim živim bićima a od njih ništa ne očekuje. I što više nosi miomirisnih plodova, sve je poniznije, sa granama do tla savijenim. Pa, jesmo li mi doista vjernici kakve želi Allah dž. š?
Vjerujem, omladino draga, da težite mjestu, gdje ćete biti vječno mladi. Moguće je tamo stići ako se od grijeha ustežete, u pokornosti živite, s dobrim ljudima družite i dovom kao snažnim vjernikovim oružjem pomažete, te ako niste samo imenom Muslimani.
Molim Uzvišenog Allaha da nas učini istinskim vjernicima. O Gospodaru ukabuli našu hutbu, nagradi one koji su je slušali, čitali i drugima prenijeli, učini naš iman/vjeru poput stijene kojoj ne mogu naškoditi orkanski vjetrovi i koji ne mogu nikakve kušnje pokolebati, popravi naše stanje i sastavi nas u perivojima najljepšeg dženneta Firdevs sa Svojim miljenicima i odabranicima. Amin. Uzvišeni Bože, pomozi našim mladima, sinovima i kćerima našim, da sigurnim korakom pravim putem idu i budu naš ponos i radost naša na oba svijeta. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …