Međusobni odnosi muslimana 2

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik!

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi!
(en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.

Poštovani džema’ate, draga braćo,

U danasnjoj hutbi, u drugom djelu je, nastavljamo sa temom: Međusobni odnosi muslimana, kakvi su, uistinu, a kakvi bi trebali biti? Mnogi od nas doprinose tome da nam bude bolje, budučnost svijetlija, a nažalost, mnogo više je onih od nas koji doprinose lošem djelu, lošem odnosu.

Jos prosli put, na ovu temu, odabrali smo i naveli hadis Allahova Poslanika Muhammeda a.s.: „Šest stvari je dužnost svakog muslimana prema drugom muslimanu: kad ga sretneš – nazovi mu selam, kada te pozove (na nešto) – odazovi se, kada od tebe zatrazi savjet – posavjetuj ga, kada kihne pa kaže „Elhamdulillah“ – reci mu „Jerhamukellah“, kada se razboli – obiđi ga i kada umre – isprati njegovu dženazu.“ (Muslim, Evu Davud, Tirmizi)

Prosli put smo objasnili i razjasnili prvu stavku, prvu duznos muslimana naspram drugog muslimana a to je kada ga sretnemo da mu selam nazovemo, pa nastavljamo dalje…

2.kada te pozove (na nešto) – odazovi se; Prenosi Abdullah ibn Omer, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Kada neko od vas bude pozvan na svadbu, neka se odazove!“ U drugoj predaji stoji: „Odazovite se na poziv, kada budete pozvani!“ (Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Odvratno li je veselje na koje se pozivaju bogataši, a ostavljaju siromasi. Onaj ko se ne odazove, zgriješio je prema Allahu i Poslaniku!“ (Muslim)

Dakle, naša je dužnost da se odazovemo na poziv, ali na onaj poziv; mjesto i priliku koji je u skladu s osnovnim intencijama šeriata, dakle, poziv koji u sebi ne podrazumjeva haram, nego halal.

3.kada od tebe zatraži savjet – posavjetuj ga;

Prenosi Temim Ed-Dari, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Vjera je nasihat (savjet)!“ Rekli smo: „Kome?“ Reče: „Allahu, Njegovoj Knjizi, Poslaniku, imamima (voðama) ummeta i svim muslimanima!“ (Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Allah je zadovoljan kada vi praktikujete troje: da Ga obožavate ne pripisujući Mu ništa; da se Njegovog užeta držite i da se medjusobno ne podvajate – razdvajate; i da savjetujete one kojima jeAllah da ovlast nadvama!” (Ahmed)

Muslimani su dužni jedni druge savjetovati na lijep način, na pogodnom mjestu, pažljivo i iskreno.

4.kada kihne pa kaže „elhamdulillah“ – reci mu „jerhamukellah“;

Prenosi Ebu Musa El-Ešari, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Kada neko od vas kihne i zahvali Allahu, uzvratite mu, a ako ne zahvali Allahu, nemojte mu uzvraćati!“ (Muslim)

Prenosi Alija ibn Ebi Talib, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Kada neko od vas kihne, neka kaže „Elhamdu lillah!“ oni koji su to culi neka kažu: „Jerhamukel-lah“ (Allah ti se smilovao!)“. Kada mu kaže: „Jerhamukelllah“, neka kaže: „Jehdikumul-llah we juslih balekum“ (Allah te uputio i očistio srce)!“ (Buharija)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Kada neko od vas kihne, neka mu onaj ko je u društvu uzvrati, a ako bude kihao više od tri puta, onda je prehladjen (i ne treba mu uzvraćati)!“ (Ebu Davud)

5.kada se razboli – obiđi ga; Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko posjeti bolesnika ili posjeti svoga brata (u islamu) u ime Allaha, pozove ga glasnik: „Bio dobro, neka ti je dobro kretanje i dobro mjesto u džennetu!“ (Ibn Madždže)

Da obiđemo bolesnika to je njegovo pravo, a naša obaveza s kojom zaslužujemo Allahovu, dž.š., milost i nagradu. Prenosi Alija ibn Ebi Talib, r.a.: „Čuo sam Poslanika, a.s., kada je rekao: „Nema niti jednog muslimana koji ujutro obiđe drugog muslimana a da na njega ne donosi salavat sedamdeset hiljada meleka, sve dok ne omrkne, a ako ga obiđe uveče, na njega savalavat donosi sedamdeset hiljada meleka, sve dok ne osvane i imaće harif (džennetske plodove).“ (Tirmizija)

Razumijemo da, meleki donose salavate i hajr dove na vjernike koji se međusobno posjećuju. Ovo, podrazumjeva naše obilaske koji su iskreni, u ime Allaha, dž.š., kada ne sadržavaju: laž, potvaranje, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, neumjesne šale i općenito ružan govor.

Kolika je vrijednost obići bolesnog insana govori nam i ova vjerodostojna predaja. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik, a.s, rekao: „Allah Uzvišeni će na Sudnjem danu reći: „Čovječe, Ja sam se bio razbolio ali Me ti nisi posjetio“. čovjek će upitati: „Kako da Te posjetim, Gospodaru, kad si Ti Gospodar svjetova?!“. Reći će: „Zar nisi znao da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi posjetio? Zar ne znaš da bi Me našao kod njega da si ga posjetio?!“ (Muslim) Iz predaje od hazreti Aiše, razumijemo da je jako lijepo učiti dovu prilikom posjete bolesnom bratu/sestri muslimanu.

Hazreti Aiša kazuje da je Poslanik, a.s., prilikom obilaska bolesnika, potirao ih svojom desnom rukom i učio dovu: „Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni bolest, izliječi ga, Ti si onaj Koji liječi, nema lijeka osim Tvoga lijeka!“ (Buharija) Dova je naša snaga i oružje i ona bude uzrok bržeg ozdravljenje bolesnika. Pitanje je, koliko mi to koristimo!?

Abdullah ibn Abbas, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko posjeti bolesnika, kojem nije došao edžel (trenutak smrti), pa kod njega kaže sedam puta: „Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Velikoga Arša (Prijestolja), da ti da ozdravljenje!“, a da ga Allah neće osloboditi od te bolesti!” (Ebu Davud) Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik, a.s, rekao: „Ko je danas zapostio?“. Ebu Bekr je odgovorio: „Ja!“ Upitao je: „Ko je od vas danas obišao bolesnika?“. Ebu Bekr je ponovo odgovorio: „Ja!“ Upita: „Ko je danas od vas klanjao dženazu?“ Ebu Bekr je odgovorio: „Ja!“ Poslanik, a.s, je ponovo zapitao: „Ko je od vas danas nahranio gladnog?“ Ebu Bekr je, ponovo, odgovorio: „Ja!“ Poslanik, a.s, je, nakon toga, rekao: „Ko izvrši sve ovo, ući će u džennet!“ (Muslim) 6.kada umre – isprati njegovu dženazu. Prenosi Ebu Seid El-Hudri, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Obilazite bolesnike i slijedite im dženaze, jer vas to podsjeća na Ahiret!“ (Ahmed)

Za one koji klanjaju dženazu i ukopaju umrlog, slijedi posebna nagrada kao što stoji u hadisu: Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, a.s, rekao: „Ko slijedi dženazu, sa čvrstom vjerom i nadom u nagradu, klanja je i zakopa ga, on se vraća sa dva „Kirata“ nagrade, svaki kirat je kao Uhud.

A ko klanja i vrati se prije ukopa, on se vraća sa jednim kiratom.“ (Buharija)

Draga braćo, Ukoliko budemo pažljivo izvršavali ove i druge naše međusobne dužnosti, mi čemo biti sigurni, sretni i spašeni. Među nama će biti sloga, pažnja, poštovanje, ljubav i harmonija. Naši poslovi će biti beričetni, a vrijeme blagoslovljeno. Allahova pomoć i milost neče izostati!

Molimo Allaha da nam pomogne i olakša da budemo humani i plemeniti, samilosni i iskreni, pošteni i radini, da selam, ljubav i povjerenje širimo i da uskladimo svoje riječi i svoja djela, amin!

Mesdžid BIKC Braunau, 01.04.2011 g. Hatib: Abdulah-ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …