KURBAN – BAJRAMSKA HUTBA 2015

bajramskaKURBAN-BAJRAMSKA HUTBA-PORUKA
Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic
10 Zu-l-hidždže 1436/ 24. Septembar 2015.
Mesdzid BIKC Braunau – Mauerkirchen

* الله أكبر كبيرا, و الحمد لله كثيرا, و سبحان الله بكرة و أصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق كل شيئ فقدّره تقديرا [تكبير].
***
* الله الذي جعل لكم الارض قرارا و السماء بناءً و صوّركم فأحسن صوركم و رزقكم من الطيّبات, ذالكم الله ربكم, فتبارك الله ربّ العالمين [تكبير].
***
*هو الحيّ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدّين, و لله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [تكبير].
***
*نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و لا مثال له. شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. ونشهد أنّ سيدنا و سندنا و مولانا محمداً عبده وحبيبه و رسوله.
***
* صلي الله تعالي عليه و علي آله و أولاده و أزواجه و أصحابه و أتباعه. و خلفائه الراشدين المرشدين المهديّين من بعده. و وزرائه الكاملين في عهده. خصوصاً منهم علي ساداتنا أبي بكر و عمر و عثمان و عليٍّ. و علي بقيّة الصحابة و القرابة و التابعين, و الذين اتبعوهم بإحسانٍ إلي يوم الدين. رضوان الله تعالي عليهم و علينا أجمعين.
***
*أما بعد, فيا عباد الله, إتّقوا الله و أطيعوه. إن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون.

Neka je hvala Allahu Milostivom koji s neba na zemlju vodu spušta, poslije koje niču sve vrste bilja, kao hrana za životinje i ljude. Neka je hvala Allahu Uzvisenom koji smjenjuje dan i noc. Neka je salavat i selam na sve Allahove vjerovjesnike, posebno na naseg Miljenika – Vjerovjesnika Muhameda a.s. i na sve ljude, koji su živjeli i umrli sa Istinom u srcu i u djelu. I neka je milost i spas na sve bosanske hrabre sinove, šehide, koji su na Allahovom putu, dali svoje živote.

Svjedocimo u bajramskoj radosti, da nema istinskog božanstva mimo Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga! Odazivamo se, Tebi u ovo blagoslovljeno jutro Kurban-bajrama, svojom molitvom i svojom zrtvom, o Živi, o Vjecni, o Svemoguci. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illellah, huvallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd. Allah je najveći, Allah je najveći, nema drugog Boga osim Allaha, Allah je najveći i njemu pripada svaka zahvala.

Cijenjeni dzemate, sljedbenici najboljeg Ummeta, znani i neznani, draga braco i omladino,

Nalazimo se u jednom od cetri sveta mjeseca, i u destom od deset najodabranijih dana ovog svetog mjeseca Zul Hidze. Nama, najodabranijem narodu, Ummetu Bozijeg Poslanika Muhammeda a.s. su dati kratki zivoti u odnosu na prijasnje Poslanike i njihove narode, ali nam je Uzviseni dao posebne dane, noci i mjesece u kojima se svako dobro djelo nagradjuje desetorostruko ili vise.
Dani Kurban-bajrama su dani žrtve. U njegovim danima prisjećamo se svih žrtava koje smo podnosili i koje je podnio naš narod u prošlosti. Ovo je i prilika da sebe posjetimo da i put koji je pred nama zahtijeva odricanje i žrtvu na isti način kako je to učinila h. Hadžera, majka Ismail a.s. u traganju za vodom života.
Jedna od Allahovih dz.s. blagodati ljudima je i ta što je propisao da u određenim vremenskim periodima postoje posebne obaveze i ibadeti, a jedna od tih obaveza je i kurban i hadž koji se obavlja u prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždže. To su dani za koje je Poslanik a.s. potvrdio da su odabrani dani te je podsticao ashabe na što jači ibadet u tim danima. Allah dž.š. se u Suri El-Fedžr zaklinje ovim danima, pa kaže:
وَالْفَجْرِ(1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ(2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ(3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ(4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ(5)
Tako mi zore,(1) i deset noći,(2) i parnih i neparnih,(3) i noći kada nestaje – (4) zar to pametnom zakletva nije?(5)
Allah dž.š. se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-bajrama, kao što se navodi u tefsiru Ibn Kesira. Zatim se Uzvišeni Allah kune sa „deset noći“, misleći na prvih deset noći i dana mjeseca Zul-Hidždžeta, a da bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći.
Prenosi se od Ibn Abbasa r. a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Prvi dan zul-hidždžeta je dan u kojem je oprošteno Ademu a.s. pa ko bude postio taj dan, biće mu oprošteni svi grijesi. Drugog dana Allah dž.š. je primio dovu Junusa a.s. i izbavio ga iz utrobe ribe, pa ko bude postio taj dan, kao da je činio ibadet čitavu godinu. Treći dan je dan u kojem je primljena dova Zekerijaha a.s. i ko bude postio taj dan, biće mu primljena dova. Četvrti dan je dan u kojem se rodio Isa a.s. i ko ga provede posteći, Allah će otkloniti od njega svaki očaj i siromaštvo. Peti dan je dan u kojem se rodio Musa a.s. i ko ga provede posteći biće spašen od licemjerstva i kazne u kaburu. Šesti dan je dan u kojem je Allah dž.š. podario svom Poslaniku svako dobro/hajr i ko ga provede posteći, Allah će mu se smilovati i spasiće ga svake kazne.
Sedmi dan je dan u kojem se zatvaraju vrata Džehennema i ne otvaraju se sve dok ne prođe 10 dana zul-hidždžeta, pa ko bude postio taj dan, Uzvišeni Allah će mu zatvoriti vrata svake poteškoće i otvoriće mu vrata olakšice. Osmi dan je dan koji se zove Jevmu-Tervijje, ko ga bude postio biće mu data velika nagrada.
Deveti dan zul-hidždžeta je dan koji se zove Jevmu-Arefe, tj. dan Arefata, pa ko ga bude postio biće mu to iskupljenje (keffaret) od grijeha za prošlu i narednu godinu. To je dan u kojem je objavljeno: “Danas sam vam vjeru vašu upotpunio, i blagodat Svoju prema vama ispunio, i zadovoljan sam da islam bude vaša vjera.” (El-Ma’ide, 3)
Od h. Aiše se navodi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Nema nijednog dana u kome Allah, dž.š. oslobodi više robova od vatre od dana Arefata.“ (Muslim) Kao što je noć Lejletul-Kadr najbolja noć u godini, tako je i dan Arefata najbolji dan u godini.
I deseti dan zul-hidždžeta je Jevmul-Adha, pa ko u njemu zakolje kurbana, s prvom kapi krvi koja potekne brišu se grijesi njemu i njegovoj porodici. A ko nahrani vjernika ili udijeli sadaku u tom danu, Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu bezbjednog, sigurnog i biće mu vaga njegovih djela/mizan teža od brda Uhud.”
Draga braco, Uzvišeni Allah je stvorio tri vrste bića. Stvorio je meleke sa razumom bez strasti; stvorio je životinju sa strastima bez razuma; i stvorio je čovjeka sa razumom i sa strastima. Ako strasti nadvladaju razum, onda je životinja bolja od čovjeka, ali ako razum nadvlada stratsti, onda je čovjek bolji od meleka. Dakle, insan je u sredini između razuma duše i požude tijela. U tom stalnom nadmetanju između čovjekove duše i čovjekovog tijela ravnatelj je pobožnost kroz namaz, zekat, post, hadž, kurban.
Jer u ibadetu namaza tijelo se pokorava pobožnoj duši; jer u zekatu tijelo slijedi plemenitu dušu; jer u postu duša i tijelo postaju jedno u pokornosti Uzvišenom Bogu; jer u hadžu duša i tijelo su zajedno na Arefatu, jer u kurbanu je spremnost na zrtvu, jer u trudu i radu je sloboda covjeka.
Zato su hadž i kurban uzvišena pobožnost pojedinca, zajednička pokornost porodice i najviša pobožnost ummeta. Pobožnost je, dakle, najsnažnija riječ u vjeri; vjera je najvažnija riječ u moralu; a moral – lijepo ponasanje je najsigurniji način života. Jer, ako nema pobožnosti, nema vjere; ako nema vjere, nema morala; a ako nema morala, nema sigurnosti. Laž proizvodi strah; krađa donosi nesigurnost; mito i korupcija unose nestabilnost; prevara i izdaja vode u bezizlaznost. Vjerski folklor ne može zamijeniti pobožnost; moralna licemjernost ne može se prodavati za vjeru.
Ako se nekad mislilo da je moral moguć bez vjere, sada se izgleda misli da je vjera moguća bez morala. Ni jedno ni drugo mišljenje nije ispravno. Zato nas Uzvišeni Allah upozorava: „Vi koji tvrdite da vjerujete, budite pobožni i iskreni kad u ime Boga govorite” (59:18).
Upitan da objasni razliku između vjernika i licemjera, Alejhisselam je rekao: – Vjernik misli o namazu i postu a licemjer misli o jelu i piću; vjernik gleda kako da podijeli sadaku i zaradi Allahov oprost a licemjer gleda kako da sakrije svoje i prisvoji tuđe imanje; sve osim vjere vjernik može dati a licmjer vjeru prodaje; vjernik se nikoga osim Boga ne boji a licemjer se boji svakoga osim Boga; vjernik čini dobro i skrušen je a licemjer čini zlo i oholi se.
Pravi lijek za sviju nas je; da jezik umjesto laži i klevete govori istinu uvijek i na svakom mjestu; da srce umjesto mržnje i zavidnosti njeguje ljubav i dobru volju prema svom bratu; da oko umjesto u nemoral gleda u moral u svakom pogledu;
da se stomak umjesto harama hrani halalom; da ruka umjesto tuđeg haka čuva svoj hak na svakom mjestu; da noga umjesto grijeha trči prema sevapu gdje god može; te da umjesto pohlepe i oholosti naša duša bude ispunjena skromnošću i pokornošću pred Bogom uvijek i na svakom mjestu. Jer znamo da:
Nije isto dobro i zlo. Zlu treba uzvrati dobrim, pa će protivnik postati prisni prijatelj…Zato želi bratu svome ono što želiš samome sebi! Budi oslonac svome bratu, pa će i on tebi oslonac biti! Bogu je najdraže djelo da čovjek obraduje svoga brata! Ako naumiš da govoriš o mahanama drugoga, sjeti se svojih vlastitih mahana!
Draga braćo, čudan zeman nastade, težak i turoban; zeman u kojemu se istina ne cijeni a laž je postala sredstvom dokazivanja; zeman u kojem se istinozboritelj mrzi a lažljivac mudrac postade; zeman u kojem se olahko žrtvuju i lisava ljudska čast, imovina i život; zeman u kojem vjernik poželi da pobjegne daleko od ljudi kako bi sačuvao svoju vjeru, život i čast!
Nakon pada hilafeta muslimanima su ostale samo dvije niti jedinstva; Jedna je Hadždž, a druga Džuma. Nikada nije prestao tavaf oko Kabe. Tavaf oko Kabe je krvotok jedinstva islamskoga Ummeta. Kaba je srce koje pumpa energiju tome jedinstvu. Uprkos svim problemima muslimani su hrlili put Kabe. To je nevidljiva ali snažna energija jedinstva koja ne da Ummetu da padne. Nije problem pasti, nije opasno ni okliznuti se, ali je opasno ne ustati. Zato mi moramo ustati.
Svjedoci smo koliko zli ljudi blate ovu čistu vjeru, ne biraju oružje niti oruđe, nemaju granica niti mjerila u pokretanju ratova. A mrze je cak i neki muslimani, kroz pogresan i perfidan nacin tumacenja iste. S jedne nas bombarduju vijestima u kojima ako bilo koji umobolnik počini neko zlodjelo a porijeklom je musliman ističe se njegova pripadnost Islamu te se takva osoba naziva islamskim radikalistom, islamskim teroristom itd. A zlocinci, krvnici, oni koji poubijase nasu bracu, silovase nase majke – sestre, poubijase nasu djecu, poput krvnika Karadzica i Mladica, ne, oni nisu teroristi.
Vrlo je važno da sebi razjasnimo i potvrdimo da ono što lažljivci pripisuju ovoj lijepoj vjeri, sa Islamom nema nikakve veze, ni sa imenom niti sa praksom Islama. Riječ Islam je izvedenica od riječi selam (ar.gl. selime) što znači, mir, spas, harmonija, smiraj, sloboda, demokratija. Neprihvaljivo je vjeru koja u osnovi znači mir i smiraj povezati sa bilo čime agresivnim a pogotovo sa terorom, terorizmom, pritiskom, prisilom, radikalizmom, IDILOM ili ISILOM i ostalim sličnim terminima! To treba da bude jasno prvenstveno svim muslimanima pa onda i svim ljudima na svijetu!
Draga braćo, mi moramo prestati biti žrtve, mi nismo kurbani niti to trebamo biti! Zato, prvenstveno ne dopustite sebi da budete nasilnici ali nikada vise nesmijemo dopustiti da nam se ponovi Srebrenica ili Prijedor, prvenstveno naukom-edukacijom mladjih generacija.
Mi u Jednog i Jedinog Boga vjerujemo i samo Njemu se klanjamo, na to smo ponosni kao i što smo ponosni na svoju historiju jer nikad nismo bili silnici niti silnički narod. Ne dopustite sebi da se povedete za zlobnim medijima koji ocrnjuju Islam, niti za onima poput ISILA ili IDILA koji nemaju veze sa Islamom, ne braćo, Islam je čist i bijel kao bijeli ihrami naših hadžija, kao ahmedije naše uleme, kao snijeg onih nasih bosanskih planina!
Ako vidite da je neki zlotvor u djelo sproveo svoje nakane nikako to ne povezujte sa Islamom, jer zlotvore osobe, ma koliko god vjeru spominjale, sa Islamom nemaju nikakve veze i Islam je čist od njihovih poganluka!
Ulema mora svugdje i uvijek, i to nasa Islamska zajednica čini, bezuvjetno osuditi svaki oblik nasilja i terorizma. Nasilje u ime vjere u konačnici je nasilje nad vjerom. Terorizam u ime islama najstrašnije je podrivanje islama. Ne plašim se za islam od naših dušmana, plašim se nas samih, našeg nemara i džehaleta, naseg ne obrazovanja mladih, jer sve što nije pravda, milost, pošten odnos, ljubav, iskrena i blaga riječ svoje korijene ne može imati u Allahovoj vjeri.

Pitao je jedan zapadni misionar muftiju iz jedne afričke zemlje, šta je najjači dokaz da je islam zbilja od Boga objavljen, a ovaj je odgovorio:“ Za mene je najveći dokaz da je islam od Boga, dž.š. to što ga vi napadate spolja, a mi muslimani ga svojim neislamskim ponašanjem rušimo iznutra, a on i pored svega toga postoji više od hiljadu i cetrsto godina.“
Neki ga zbog svojih nekih interesa ruse s vana, a ISILOVCI naivno iznutra. A svaku je bolest lakes otkriti i izlijeciti na tijelu, nego unutra u samom organizmu.
Draga braćo, bar mi Bosnjaci, kada smo u pitanju, svima mora biti jasno, ni mnogobrojni genocidi, ni ratovi, ni agresije, ni silnički vladari, ni moderne zablude nisu uspjeli iz bošnjačkih prsa lijepi Islam protjerati pa nek zalud ne pokušavaju! U našim srcima Islam stanuje stolječima, u gene nam se ugradio, onaj cisti – iskreni – srednji – zlatni put Islama, koji su nasi dobri preci zivjeli na djelu, ne samo na jeziku, pa i kad Bošnjak popusti šejtanovim spletkama uvijek u njegovim prsima ostaje sjeme Islama koje treba zalijevati lijepim savjetima dok ne proklija i dok se Bošnjak pravom putu ne vrati.
Slijepa sila i nasilje duboko su u opreci s našom vjerom. Kur’ansko načelo koje su muslimani poštovali stoljećima, prema kojem su bili cijenjeni i uvažavani od drugih i koje će uvijek imati istu vrijednost za našu zajednicu, glasi: (لا اكراه في الدين) „Nema prisile u vjeru“. Muhammed a.s. nam je oporučio: ,,Ne čini drugome ono što ne bi želio da ti se učini“. Onima koji zarad vjere žele nasilje provoditi porućujemo: nemojte nam medvjeđe usluge činiti, vaše usluge ne trebaju ovoj vjeri i narodu. Ako mislite u ime nas nasilje činiti idite od nas, nama nasilje ne treba a ni nasilnici, nama trebaju pametni, čestiti, pošteni, edukovani i radini vjernici i vjernice.
Braćo, budimo pravi roditelji, koji prema svojoj djeci ispunjavaju sve svoje obaveze i nakon toga se nadajmo njihovoj poslušnosti i sreći na obadva svijeta! Dužnost je i djecu odgajati u duhu vjere i dati im obrazovanje. Još davno je Alija r.a. označio ispravan odnos roditelja i društva prema mladim naraštajima, kada je rekao: „Odgajajte svoju djecu za vrijeme u kojem će oni živjeti, a ne za vrijeme u kojem vi živite“. Poslanik a.s. u svojoj dovi je molio: „Bože, povećaj mi znanje i razumijevanje“; a mastilo učenjaka je uzvisio nad krvlju sehida – žrtve na Allahovom putu.

Mekteb nas zove. Saljimo svoju djecu u mekteb i provjeravajmo šta su naučili, učimo ih da se svakodnevno druže sa Kur’anom, govorimo im o opasnosti interneta i televizije i ograničimo ih u njihovu korištenju, privikavajmo ih na džemat i učimo ih da ispunjavaju džematske obaveze u pogledu održavanja naših džamija i njihovih dvorišta, jer su naše džamije naše ogledalo, govorimo im o moralu i čuvanju „obraza“. Mekteb pocinje, ako Bog da, slijedecu nedelju, dakle 04.10.2015. god.

Svakoga dana i iz godine u godinu u svakom pogledu napredujemo kao dzemat i stasavamo u ozbiljnu insistuciju vrijednu spomena, ozivljavamo institucionalno djelovanje zajednice i isticemo zajednicu a ne pojedinca kroz razno djelovanje i akcije. Nikad kao dosada u našem dzematu nije bilo toliko uplacenih kurbana u Bejtu-l-Mal kao ove godine, dvostruko vise od najveceg broja do sada.
Zato učimo Allahu dovu da to bude zalog naše sloge, bratstva i solidarnosti da ne bude gladnih i siromašnih, niti u nasoj domovini do kojih ce to kurbansko meso doci a niti u svijetu. Upamtimo, neće prolivena krv kurbana, već će otvoreno srce muslimana prema svom bratu i onom gladnom sto ceka ispred narodne kuhinje za svoj obrok dosegnuti Allahovo zadovoljstvo i milost.

Takodjer, ovogodišnji kurban-bajram će ostati upamćen po dosada najvećem broju izbjeglica – muhadzira i migranata od drugog svjetskog rata. Ovaj val ljudi me podsjeca na prve muhadzire muslimane kada su bili primljeni od krcsanske Abesinije i njenog vladara Negusa, koji je bio krcanin ali pravedan i koji je pri prijemu muslimanskih izbjeglica rekao: „Ukoliko je to sto vi i vas Poslanik pripovjedate isitna, a to je pravda-jednakost-moral-lijepo ponasanje itd. onda imate nase gostoprimstvo“. „Allahu je drazi darezljivi grijesnik vise nego pobozni skrtica“. Osvrnimo se oko sebe i pomozimo koliko možemo svima onima kojima je pomoc potrebna a u ovom trenutku je to masa iscrpljenih ljudi – izbjeglica koji dolaze sa Istoka, jer ćemo na taj način posvjedočiti jačinu svoga imana i međusobne ljubavi u ime Allaha dž.š.
Kodeks naših životnih obaveza zaokružuje se brigom i potporom bližnjima, onima u nevolji i komšijama, kao i ljudima općenito. Poslanik a.s. učio nas je da čuvamo svoje i dostojanstvo drugih ljudi, da čuvamo svoj i tuđi obraz, imetak i sigurnost ljudi. U svom govoru na Oprosnom hadžu kazao je: „O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaše dostojanstvo nepovredivi su sve dok se ne sastanete s vašim Gospodarom!“
Muslimani Španije su nestali nakon osam vjekova zbog nejedinstva, a ne zbog toga što nisu imali bogatih ili učenih pojedinaca. Ovo je vrijeme zajedničkog i timskog rada, povjerenja jednih u druge, velikih odricanja za druge.
Zato su u utorak nase hanume se organizovale i kuhale hranu za ove izbjeglice i ja vas sada, sa ovog casnog mjesta pozivam sviju vas da zamolite svoje hanume da, ako Bog da, u nadolazecu nedelju (27.09.2015) naprave pitu, skuhaju kurbanskog mesa itd. i donesu ovdje u dzamiju do 13.00h, a onda bi svu hranu prevezli tom napacenom narodu.
Mi smo kao dzemat zadnja dva petka organizovali dvije doista velike sergije u parama i to proslijedili tamo gdje je trenutno najpotrebnije za ove ljude. Molim Allaha u ovom mubarek danu da nagradi sve one koji su imali prilike da ucestvuju u ovim akcijam. Oni koji nisu tu stalno u i pri dzematu, koji nemogu prisustvovati dzumi namazu– toj jednoj od dvije niti naseg jedistva, njima posebno preporucujem da se prikljuce humanitarnom fondu dzemata koji je jos jedna svijetla vodilja – zvijezda ovog dzemata.
Austrija radi jako puno poput nekada Abesinije da koliko toliko ugosti, osigura i pruzi logistiku ovom narodu, i na tome im treba biti zahvalan, zahvalan na nacin da svojim ponasanjem, radom, trudom, odnosom sa komsijom pokazemo na djelu sta je Islam.
I oni su nama zahvalni znajuci koje napore ulazemo da i mi sami kao dzemat pomognemo onoliko koliko mozemo i njima i time ovom napacenom narodu.
Najbolji bajramski dar je da obnoviš prekinute veze sa rodbinom i prijateljima, da daruješ i onoga koji te je naljutio, da oprostiš i onome koji ti je nepravdu učinio!
Neka nam današnji mubarek-dan vrati vjeru, nadu i međuljudsko povjerenje; neka među nama nestane straha, zlobe i zavisti; neka nam zajedništvo povrati samopouzdanje; neka svako radi svoj posao savjesno i odgovorno, a ne petlja u tudji; shvatimo da je tajna uspjeha na ovome svijetu iskrena vjera i plemenito djelo, a ne prazan jezik!
Molimo te Allahu da mubarek dani, sa svojim ibadetima očiste naše duše, oplemene naša srca, da nam poklone sreću i suživot i podare mir na zemlji. Molimo Allaha dž.s. da nas ujedini i zbije naše redove jednih prema drugima. Gospodaru, sačuvaj nas iskušenja koja ne možemo podnijeti, učini nas od onih koji odgajaju svoju djecu u skladu sa Tvojim propisima, očisti naša srca i jezike od ružnih misli i govora, oprosti našim roditeljima i našim plemenitim precima, uputi našu djecu i potomke i učini ih radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta.
U svoje lično ime kao i u ime dzematskog odbora vam želim lijepe i ugodne bajramske dane moleći Allaha dž.š. da vam podari svako dobro na oba svijeta i da nam primi naše ibadete, kurbane naše, kao i dove koje mu upućujemo. Amin. BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN!!!

***
ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام، كلام الله الملك العزيز العلاّم. كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}
{جلوس}
بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. برحمتك يا أرحم الراحمين.
(الخطبـة الثانية)
الحمد لله حمد الكاملين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه، وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه. فقال عزّ وجلّ من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد.
(اللهم أصلح أحوالنا. وأحسِن أعمالنا. وبلِّغنا مما يُرضيكَ آمالَنا. وَوَلِّ أمورَنا خِيارَنا. ولا تُوَلِّ أمورَنا شِرارَنا. ولا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وكُنْ لنا ولا تكُن علينا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مُطْمَئِنَّاً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين).

{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …