Ders – Prof. Idriz ef. Memic

Ders – Idriz ef. Memic I. dio

 

 

 

 

 

Ders – Idriz ef. Memic II. dio


Ders – Idriz ef. Memic III. dio


Check Also

Call for Prayer – Gebetsruf

Imam dzemata Braunau Abdulah ef. Cajlakovic je 10.11.1019. god. u skolpu konzerta “The Armed Man …

Sedme hatme polaznika mektebske nastave u džematu Braunau

Braunau, 29. i 30.06. Na poziv Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji direktor Vakufske direkcije IZ …