POSLANIK I LJUBAV

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 13 REBIU-L-EWWEL – 1442.H. / 30 Oktobar 2020.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Neka je sva Slava i Hvala Allahu dz.s. Neka su mir, spas i blagoslov na Njegovog posljednjeg Poslanika i Vjerovjesnika, Muhameda sina Abdulahovog, na njegovu casnu porodicu, na njegove ashabe. 

Postovani dzemate,

Nalazimo se u mjesecu Rebiu-l-ewwelu, mjesecu MEVLUDA. Jucer je bio 12. mu dan – dan rodjenja i dolaska najodabranijeg i naseg i zadnjeg Poslanika, Muhameda a.s.

Muhammed a.s. je rekao: “Kada sam stupio u Arš – PRIJESTO ALLAHOV, htio sam izuti svoju obuću. Tada sam čuo glas od Allaha: “Ne skidaj obuću! Arš i Kursijj su počašćeni pod tvojom obućom”. Rekoh: “Moj Rabbe, mom bratu Musau Si rekao: “Skini obuću svoju, ti si u svetoj dolini Tuva!” 

Uzvišeni odgovori: “Približi Mi se, Ebul-Kasime! U Mene, Musa nije kao ti. Da, Musa je razgovarao sa Mnom, ali ti si Moj miljenik. Musa je tražio da Me vidi. Rekao Sam mu: “Nećeš Me vidjeti prije nego Moj miljenik”. Zatim čuh glas iznad sebe: “Ja dižem hidžab (zastor) koji je između Mene i tebe!” “Kad Allah podiže hidžab, rekoh u zanosu: “Moj Odgojitelju: Ettehijjatu lillahi ve-s-salavatu ve-t-taj-jibatu! – Najljepši selam Allahu i poštovanje i sva dobra djela!” “Es-selamu alejke, ejjuhe-n-nebijju, ve rahmetullahi ve berekatuhu!” – “I tebi selam, vjerovjesniče, i Allahova milost i blagoslovi” – reče Uzvišeni Allah. Ja dodadoh: “Es-selamu alejna ve ala ibadillahi-s-salihin!” – Selam svim nama i svim dobrim robovima Allahovim. A Džibril –alejhi-s-selam – uzdahnu: “Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu!” – Svjedočim da je samo Allah – Bog, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. 

Uzvišeni reče: “Približi Mi se, Ebul Kasime!”, – i ja se približih do najbližeg odstojanja. Upita me: “Čime ćeš Me počastiti, Moj Miljeniče?” “Mojim robovanjem Tebi”, odgovorio sam. Uzvišeni tada objavi: “Uzvišen je Onaj koji Svog roba prenese jedne noći iz Hrama Časnog u Hram daleki…” 

Onda me upita: “Šta tražiš od mene?” Odgovorih: “Ummet!” “Pogledaj”, – reče On, Uzvišeni, – “ispred sebe”. 

Pogledao sam i vidio veliko, beskrajno more, a u njemu jedno drvo, na tom drvetu ptica i u njezinu kljunu malo zemlje, koliko jedno zrno. Veličanstveni i Moćni reče: 

“More – to je Moja milost, ono drvo – to je dunjaluk, ptica je tvoj ummet, a ona mrva zemlje u njezinu kljunu – to su grijesi tvoga ummeta. Da ona ptica ispusti onu mrvu zemlje – da li bi se to primijetilo na morskoj površini? Nemoj brinuti za grijehe tvoga ummeta, Ja Sam Najmilostiviji. Kad oni ne bi griješili, stvorio bih ljude koji griješe i opraštao im. Još dodade: 

“Tvom ummetu je jedna trećina grijeha oproštena tvojim noćašnjim dolaskom, druga trećina će im biti oproštena tvojim šefa’atom na Sudnjem danu, a treća trećina će im biti oproštena Mojom milošću i oprostom”.

(“Tefdžiru tesnimi fi kalbin selim”)                                                      Allahu Ekber.!

PREKRASAN POST NA KOJI SAM NAISAO A PREVEO SA ENGLESKOG KAZE OVAKO:

Sjedio sam u kafiću u Francuskoj jednog dana i pio kahvu. Za stolom do mene sjedio je bradati muškarac koji me gledao. Ustao sam, sjeo pored njega i upitao,

‘Jesi li musliman? ‘

Nasmiješio se i odgovorio: ‘Ja sam jordanski Židov. Ja sam rabin koji radi doktorat o islamu.’

Pitao sam: ‘Koji aspekt islama istražujete?’

Posramio se i nakon nekog vremena promišljeno odgovorio, ‘Istražujem ekstremizam kod muslimana.’

Nasmijao sam se naglas i upitao: ‘Gdje ste stali sa svojim istraživanjem?’

Uzdahnuo je i rekao: ‘Moje istraživanje je završeno i sada pišem rad.’

Pitao sam: ‘Koji su nalazi vašeg istraživanja?’

Duboko je uzdahnuo, pogledao lijevo i desno, spustio glavu i rekao: ‘Nakon pet godina kontinuiranog istraživanja, došao sam do zaključka da muslimani vole svog poslanika više od islama. Oni toleriraju sve vrste napada na islam, ali ne toleriraju da su prsti upereni prema njihovom poslaniku.’

Ovo je bio šokantan odgovor za mene. Spustio sam kahvu na stol i sjeo uspravno.

Nastavio je: ‘Prema mom istraživanju, kad god se muslimani uznemire, bore ili ustaju, razlog tome je osoba njihovog poslanika.

Možete zaplijeniti njihove džamije, uništiti njihove vlade, staviti ograničenja na tiskanje Kur’ana ili možete ubiti sve njihove obitelji – oni će tolerirati sve te stvari.

Međutim, čim spomenete ime njihovog poslanika s pogrešnim tonom, oni ustaju. Nakon toga neće biti važno jeste li hrabri ratnik ili faraon, oni će se sukobiti s vama.’

Buljio sam u njega u čudu. Rekao je: ‘Prema mojim saznanjima, dan kada ljubavi prema Rasulullahu Sallallahu aleihi ve sellem više ne bude u srcima muslimana, islama više neće biti.

Stoga, ako želite iskorijeniti islam, morate iščupati poslanika iz srca muslimana.’

S tim je spustio svoju kafu, uzeo torbu, stavio je na rame, pozdravio me i otišao.

Ostao sam potresen. Židovskog rabina smatrao sam svojim dobročiniteljem, jer sam prije susreta s njim bio musliman samo po imenu. U nekoliko rečenica objasnio mi je islam.

Shvatio sam da je ljubav prema POSLANIKU Sallahu alaihi ve sellem duh islama i sve dok je taj duh živ, islam je živ. Onog dana kada taj duh umre, više neće biti razlike između nas, kršćana i Židova.”

Zbog SLIJEDECIH AJETA SURE RA´AD vrijedi biti strpljiv i ustrajan na Pravome putu:

“Oni koji su bili strpljivi u želji za zadovoljstvom Gospodara svoga, i koji su namaz obavljali, i od onoga čime smo ih opskrbili i tajno i javno udjeljivali, i koji su na zlo dobrim uzvraćali, to su oni kojima će lijepa završnica na drugome svijetu pripasti. Vječni džennetski vrtovi u koje će ući i oni, i roditelji njihovi, i žene njihove i porod njihov, koji su dobri bili, a meleki će im na svaka vrata ulaziti. Spas neka je vama zbog toga što ste trpili, a divno li je vaše konačno prebivalište!” (Er-Ra’d, 22-24.)

Gospodaru, pomozi nam da tvoju Knjigu – KURAN slijedimo i sunneta se i Poslanika svjetla Islama drzimo. DA NJEGOV SUNNET NE SAMO USNAMA OCITUJEMO VEC GA U DJELA SVAKODNEVNO SPROVODIMO – ZIVECI GA DJELIMA. AMIN.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …