Muharrem – sveti mjesec

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!
Postovani dzema´ate, draga braćo!
Allahov sveti mjesec muharem je blagoslovljeni mjesec. To je prvi mjesec u hidžretskom kalendaru i jedan od četiri sveta mjeseca. Allah dž.š u Kur’anu kaže: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vjera. U njima ne griješite.” (At-Tewba )
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov poslanik rekao: “Najbolji post poslije mjeseca ramazana, je post u mjesecu muharemu, a najbolji namaz poslije farz-namaza je noćni namaz.” ( Muslim ) .
Muharem je mjesec koji pruža mogućnost svim vjernicima da se oplemene, izdignu imanski i moralno na još više deredže i zasluže time Allahovu milost i oprost grjeha. Pred nama je još jedna prilika da zaradimo veliku Allahovu nagradu i očistimo se od grjeha. Tu nagradu možemo zaslužiti samo postom i namazom. Post je radi Allaha, pa zato Allah za to nagrađuje. U nastupajućim danima oživimo sunet našeg vjerovesnika Muhameda s.a.v.a. Od Ebu Bekra r.a. se prenesi da je Poslanik a.s rekao: “Godina se sastoji od dvanaest mjeseci, od koji su četiri sveta, tri su uzastopna i jedan odvojen: zul-kade, zul hidže i muharem, a potom redžeb koji pada između dva džumada i šabana.” ( Buhari )
Muharem je veoma važan mjesec. U njemu ne griješite, ne činite grijeh u svetim mjesecima, jer je mnogo, mnogo teži grijeh počiniti u ovim nego u drugim mjesecima. Mjesec muharem je pun berićeta, mjesec muharem nas podsjeća na događaj hidžre Allahovog Poslanika a.s. i njegovih ashaba r.a., na jačanje islamskog poziva (dawa ) i formirajnje islamske države u Medini. Deseti dan ovog časnog mjeseca podsjeća na uspjeh, Allahovu pomoć i spas poslanika Musa a.s.
Uzvišeni Allah učinio je izuzetno vrijednim i odobranim ovaj mjesec i umnogostručio nagradu onome ko se odluči da ga u postu provede.
Ibn Katame.r.a. prenosi od od Poslanika s.a.v.a.: “Post tri dana u svakom mjesecu 13. 14. i 15. dan i ramazan do ramazana je poput neprestanog posta. Post Arefata briše protekle i dolazeće godine, a post ašure briše protekle godine.” ( Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai) “Reci: “O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni!” (Az-Zumer, 10.)
Drago braco, mi smo prosli petak bas, uvecer, poslije jacije namaza docekali zajedno i obiljezili docek I nastupanje nove hidzretske nam godine i ujedno prvi muharem. Bilo je lijepo biti dio ovog dzema´ata, gledajuci nas onako i u onolikom broju zajedno okupljenje. To me cinilo radosnim. Volio bi kad bi bar i priblizan broj nas onako bio i za svako mjesecno famelijarno predavanje koje organizujemo ovdje.
Draga braćo, danas je 07. muharrem 1433. hidžretske ujedno danas je 02. 12. 2011. godine. Danas govorim i o značaju Jevmu-l-ašure, koja je u ponedeljak 10. muharrema odnosno 05. decembra ove godine. Još prije pojave islama i mekelije su posteći obiljžavele deseti dan muharema. Muhammed a.s., je za vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je da Jevreji poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je Uzvišeni Allah spasio Benu Israelćane, od njihova neprijatelja, pa ga je postio Musa (a.s.).” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste.» (Buharija)
U arapskom izraz ašura je izvednica iz riječi ašer, što znači broj deset. Šta je jevmu-l-ašura i po čemu je poznat taj dan? Jevmu-l-ašura se naziva deseti dan mjeseca muharrema. Njegovo značenje i jest deseti dan. O ovom danu Muhammed a.s. je rekao: “…To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj, pa ga je Nuh a.s. postio…” ( Ahmed) Ibn Abas kaže: “Nisam vidio Muhammeda a.s. da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan).” (Buharija) Muhammed a.s je rekao: “Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim)
Posteći deveti dan muharrema, Muslimani se u ovom ibadetu razlikuju od Jevreja. Muhammed a.s. je rekao: “Postite jedan dan prije i jedan dan poslije” (Muslim). Historičari bilježe značaj desetog dana mjeseca muharrema tj. jevmu-l-ašura u kojem su se desili bitni trenuci u povijesti čovječanstva. Dan Ašure je kod muslimana poznat i kao “عِيدُ الأَنْبِيَاءِ” , tj. “Bajram vjerovjesnika”, jer je Uzvišeni Allah, na ovaj dan mnogim poslanicima podario razne počasti. Na dan Ašure Uzvišeni Allah je primio pokajanje Adema a.s., zato je aAšura dan primanja pokajanja. Na ovaj dan je spašeno čovječanstvo sa Nuhom a.s., čija se lađa zaustavila na planini Džudijj, a Junus a.s. je spašen iz utrobe kita u kojem je proveo četrdeset dana. Trgovačka karavana, koja je putovala prema Egiptu, izvadila je iz bunara Jusufa, a.s., a Jakubu, a.s., je vraćen vid, Ejjubu, a.s., je vraćeno zdravlje poslije bolesti od koje mu se raspadalo tijelo…
Zato je ovo dan spasenja iz tmine u svjetlost. Na ovaj dan su rođeni Musa a.s. i Isa a.s. A ovog dana Musa a.s. je sa svojim Izraelskim narodom spašen od faraonovog ropstva. Zato je ovo dan rađanja nade i traganja za slobodom. Na deseti dan muharrema jevmu-l-ašure data je vlast Sulejmanu a.s. a njegovom ocu Davudu a.s. je oprošten grijeh. Zato je ovo dan darovanja i praštanja.
Draga braćo, pred nama je još jedna prilika da zaradimo koje dobro djelo i očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, ovog dana oživimo potvrđeni sunnet našeg Vjerovjesnika Muhammeda a.s., te da kroz post uzmemo pouku da je Ademu a.s. na dan Ašure oprošten grijeh, zato iskoristimu ovaj dan za pokajanje svojih grijeha i zatražimo oprost od dragog Boga.
Shvatimo da se ljudi kroz dobro spašavaju a kroz zlo propadaju. Nuh a.s. i Junus a.s. su spašeni zato što su vjerovali, pozivali i radili dobra djela sebi i drugima, a propao je sin Nuha a.s. koji je bio ohol i narod Junusov a.s. je propao jer su bili neposlušni svome Vjerovjesniku i radili su zlo drugima. Musa a.s. je sa svojim narodom izborio slobodu, zato što su bili zlostavljani i proganjani. Jevmu-l-ašura je u povijesti islama ubilježena i sa nemilim događajem 680. godine kada su na svirep način ubijeni hz. Husejin i njegova kompletna porodica. Od tada izraženije traju međumuslimanska sukobljavanja, zlostavljanja i proganjanja. Otuda se u šiizmu i nekim islamskim pravcima ovaj dan obilježava kao dan tuge.
1. Postimo tri dana Ašure (nedelja, ponedeljak i utorak) jer na taj način slijedimo sunnet Muhammeda a.s.
2. Posteći ove dane zatražimo oprost za svoje grijehe, iskažimo ljubav prema Uzvišenom Allahu, Poslanicima i dobrim ljudima.
3. Sjetimo se i međumuslimanskog sukoba na Kerbeli na način da uputimo dovu Uzvišenom Allahu da među muslimane ulije ljubav, povjerenje, razumijevanje, slobodu, mir i suživot na ovom različitom dunjaluku.
Muhammed a.s. je rekao: «U ovom danu (petak) postoji jedan trenutak, u kojem klanjač kada nešto zamoli od Allaha zasigurno će to dobiti».
Daj Bože da je taj trenutak kada mi učimo sada i ovu dovu: O Milostivi, primi naš post, naše namaze i sve ibadete koje činimo, Ti si najmilostiviji! Blagoslovi nas ovim svetim mjesecom! Učini nas od onih koji stiču korisnu nauku! Oprosti nam grijehe i počasti nas u dženetu da budemo sa poslanicima, ashabima, šehidima i dobrim mu’minima!
Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim što nemamo snage da podnesemo! Oprosti nam grijehe, smiluj nam se. Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na drugom svijetu i sačuvaj nas činjenja grijeha. Uzvišeni Allahu podari nam u danima jevmu-l-ašure zdravlje i volju za postom, spasi nas od zla i uvećaj nam dobra djela. Sačuvaj našu mladost od nemorala, alkohola i droge. Amin, JA RABBIL ALEMIN!
BIKC Braunau, 02.12.2011. god. Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …