Lejletu-l-Kadr 2013

Božijom voljom dani neumitno teku i prolaze. Evo nas već u posljednjoj trećini mjeseca ramazana. Među brojnim vrijednostima koje nas čekaju u ovim vremenima jeste i Lejletu-l-kadr: Noć bolja od hiljadu mjeseci.

U vremenima kada zapadamo u sve veće i kompleksnije probleme političke, ekonomske, moralne, obrazovne, sigurnosne i svake druge naravi došlo je vrijeme da prestanemo optuživati druge za ovakvo stanje i da prekinemo s očekivanjima da će neko drugi riješiti naše probleme. Trebamo otvoreno pogledati sebi u lice i priznati da smo i sami dio tih problema i da ustanemo rješavati ih.

Najbolja prilika za “okretanje lista” i sređivanje naših života jeste Noć bolja od hiljadu mjesec”.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.
Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr, a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci…

Zašto je Lejletul-kadr najodabranija noc i zašto je nju Uzvišeni podario ummetu Muhammeda a.s.Kolika je njena vrijednost. Kada ona nastupa i šta u njoj treba ciniti?
Kao najznačajnija noć u povijesti ovoga svijeta Lejletul-kadr je bremenita brojnim vrijednostima, od kojih izdvajamo najbitnije:

1. Noć sudbine
U ovoj noći se utvrđuje sudbina čovjeka, njegov rok življenja, opskrba, hoće li biti siromašan ili bogat, kako će živjeti, kakva iskušenja imati, u čemu će uspjeti, a u čemu neuspjeh i krah doživjeti… Ali se isto tako određuje i sudbina čitavih naroda i civilizacija. Allah, dž.š., dalje nastavlja i kaže:
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
…meleki i Džibril, s dopuštenjem Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake…

2. Noć znanja
Poznato je da onaj ko ima informaciju ima moć. Kur’an od nas traži da budemo obrazovani i informirani. Bez obzira na godine života traži se konstantno učenje i obrazovanje, profesionalno i vjersko. Ne zanemarimo Kur’an, ako ga ne znamo učiti, potrudimo se, bez obzira koliko godina imali, da počnemo učiti kur’ansko pismo. Nezamislivo je da se smatramo muslimanima, a da nismo pokušali naučiti učiti Božije Riječi.

3. Noć mira i sigurnosti
Kako ljudi zaboravljaju na Allaha, dž.š., tako se u njih uvlači nemir, nesigurnost, postaju skloniji depresiji i stresu.
Kur’an poducava dariva čovjeku mir:
– mir savjesti: on je svjestan svoje nemoći i Božije svemoći, svoje grešnosti i Božijeg htijenja za praštanjem;
– mir kuće: samo oni koji su uistinu svjesni Boga grade harmoniju i lijepi život u svojoj porodici; i
– mir društva: uvažavanje drugog, kao sina ili kćeri Ademove, s.a., nastojanje ulaganja svojih potencijala u ono što je pozitivno i korisno, organizirani i dobro isplanirani rad, odgovoran odnos prema vremenu, kako ga kvalitetno trošimo, to su putevi uspostave zdravog društva, a samim tim i mira u njemu. A Allah, dž.š. dalje nastavlja pa za Lejletul-kadr kaže:
سلام هي حتى مطلع الفجر
…sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane…

4. Noć dove
U ovoj noći bezbroj meleka silaze na Zemlju. Kapije nebeske su širom otvorene i, kao ni u jednom drugom trenutku dove ove noći bivaju uslišane. Iskoristimo to!
Allah, dž.š., je Svemoćan, a Muhammed, s.a.v.s., je o Njemu rekao “da je On – Allah stidan i plemenit i stid Ga je kada mu Njegov rob digne ruke da mu ih vrate prazne, bez ičega!” (Et-Tirmizi, Sunen, br. 3.479.)

Vrijednost Noci kadr

1. Koliko je ta noc vrijedna najbolje se vidi iz samoga Kur’ana. Naime, u Kur’anu se o njoj govori na dva mjesta, od kojih je jedno kompletna 97. sura, koja je po njoj i dobila ime.

2. U drugom ajetu te sure kaže se: ‘A ko ce ti reci šta je Noc kadr?’ Onaj ko proucava Kur’an primijetit ce da, kada god Uzvišeni pocne pitanje rijecima ‘A ko ce ti reci…’ (we ma edrake…), On time skrece pažnju onoga kome se obraca na nešto što je veoma važno. Dakle, ovdje, na taj nacin, najavljuje govor o najvažnijoj i najodabranijoj noci.

3. U trecem ajetu te sure kaže se: ‘Noc kadr bolja je od hiljadu mjeseci!’ Naravno, time se misli na mjesece u kojima nema te noci. Mnogi su pretvarali tu cifru u godine, pa su došli do podatka da je ta noc vrednija od osamdeset tri godine i cetiri mjeseca u kojima nema te noci! Tumaceci ovaj ajet, mufessiri kažu da se time misli da su dobra djela uradena u toj noci, ako se kompletna provede u cinjenju dobrih djela, vrednija nego sva dobra djela uradena u periodu od osamdeset tri godine i cetiri mjeseca. Time se traži od vjernika da tu noc provedu što više, a po mogucnosti i cijelu, u cinjenju dobrih djela.

4. U toj suri ona se naziva ‘Noc sudbine’ (lejletul-kadr) i spasom (selam), a u suri “Ed-Duhan” opisuje se kao blagoslovljena noc (fi lejletin mubareketin).

5. Pored toga, i’tikaf, tj. boravak u džamiji zadnjih deset dana i noci u ramazanu, radi ibadeta, propisan je svakako i zbog toga da bi se ta noc provela u cinjenju dobrih djela i tako zaradila velika nagrada koja se samo na taj nacin može steci.

Razlog njenog izuzetnog znacaja

Objava Kurana je pocela u Noci kadr, kao što Uzvišeni potvrduje u prvom ajetu sure “El-Kadr”: ‘Zaista smo ga Mi objavili u noci Kadr!’ Zato ta noc i jeste posebno odabrana i zato druge odabrane noci, iako posebno vrijedne, ni izbliza nemaju vrijednost koju ima noc Kadr.

Vecina mufessira prihvata stav koji se prenosi od Ibn Abbasa, najveceg mufessira medu ashabima, da je te noci Kur’an kompletan spušten iz Levhi Mahfuza na najniže nebo, odakle je Džibril, a.s, po naredbi Uzvišenog Allaha, objavljivao njegove dijelove Muhammedu a.s, u toku dvadeset i tri godine.

Noc vrednija od hiljadu mjeseci

Mnogi mufessiri navode predaju Ibn Abbasa i Mudžahida da je jedan covjek iz Benu Israila nosio oružje i ucestvovao u borbi na Allahovom putu hiljadu mjeseci, što je zadivilo Muhammeda a.s, i ashabe. Poslanik a.s, zaželio je nešto slicno i svojim sljedbenicima, pa se obratio Uzvišenom Allahu rijecima: ‘Gospodaru, ljudima iz moga ummeta dati su najkraci životi i najmanja mogucnost da urade dobra djela!’
Zato mu je Allah dao Noc kadr i rekao mu da je ibadet njegovih sljedbenika u toj noci vredniji od hiljadu mjeseci džihada u kojima je proveo taj covjek iz Benu Israila.

Malik u svome Muvettau navodi slijedecu predaju: ‘Allahovom Poslaniku a.s, pokazani su životi prethodnih naroda, pa je izgledalo da su životi njegovih sljedbenika skraceni da ne bi mogli uraditi dobrih djela koliko su ih cinili prethodni narodi u toku svojih dugih života. Zato mu je Allah dao Noc Kadr i ucinio je vrednijom od hiljadu mjeseci.’

I Kur’an i hadis govore o tome da su prve generacije ljudi živjele daleko duže nego što danas ljudi žive. Tako npr., u Kur’anu za Nuha, a.s, stoji da je boravio medu svojim sunarodnicima i pozivao ih na pravi put devetsto i pedeset godina. A u nekim hadisima izricito se navodi da su prve generacije ljudi daleko duže živjele i da su fizicki bili daleko krupnije od današnjih ljudi, te da se vremenom smanjivalo i jedno i drugo, sve do ummeta Muhammeda a.s. Pa se iz svega može zakljuciti da je Noc kadr data sljedbenicima Muhammeda a.s, kako bi je, po mogucnosti, provodili u ibadetu i tako zaradili sevape koje su prijašnji narodi mogli zaraditi tokom svojih dugih života.

Kada je Noc kadr?

Allah, dž.š, namjerno nije ljudima otkrio kada je tacno Noc kadr. Razlog tome jeste da se ljudi ne bi opustili i samo u njoj ibadet cinili a u ostalim nocima zaboravili na ibadet. Allahova mudrost htjela je da se ne zna kada je sa sigurnoscu, da bi se ljudi trudili cineci ibadet tokom cijelog ramazana, a posebno u njegovoj zadnjoj trecini.

Ono što je sigurno, i što sam Kur’an navodi, jeste da je ta noc u mjesecu ramazanu. Naime, u vec citiranim ajetima navodi se da je Kur’an objavljen u Noci kadr, a u suri “El-Bekare” Uzvišeni kaže: ‘U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, kao uputa ljudima…’ , iz cega se vidi da je ta noc jedna od noci u ramazanu. To mišljenje zastupa vecina islamskih ucenjaka, medu kojima je i Ebu Hurejre.

Dakle ova noc zasigurno se nalazi u mubarek Ramazanu a vecina Islamskih ucenjaka se slaze da je to jedna od neparnih noci zadnje trecine Ramazana I da je to opet 27 noc Ramazana. Tako npr. Poslanik kaze: ‘Tražite Noc kadr u neparnim nocima zadnjih deset dana ramazana!’
Muslim navodi hadis koji prenosi Ubejj ibn Ka’b da je Allahov Poslanik a.s, rekao: ‘Noc kadr je dvadeset sedma noc.’ Pored toga, neki islamski ucenjaci navode da se u suri “El-Kadr” nalazi trideset rijeci, a da je dvadeset sedma rijec ‘ona’ (hije), te da i to može ukazivati na to da se radi o dvadeset sedmoj noci. Zatim, znak može biti i to što se izraz ‘lejletul-kadr’ (Noc kadr) u toj suri spominje tri puta, što pomnoženo sa devet – koliko taj izraz ima harfova – daje opet dvadeset sedam!

Šta ciniti u toj noci?

Iz svega navedenog jasno se vidi da je Noc kadr prilika kakva se samo jednom u toku cijele godine pojavljuje, pa zato vjernici treba da se potrude da se okoriste njenim blagodatima i da uberu njene plodove. U tome smislu Poslanik, s.a.v.s, kaže: ‘Onome ko provede Noc kadr u ibadetu, vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi, Allah ce mu oprostiti sve prethodne grijehe!’ Dakle, tu noc treba provesti u klanjanju dobrovoljnog (nafila) namaza, ucenju Kur’ana, ucenju razlicitih oblika zikra (tekbir, tesbih…), tj. sjecanja na Allaha, dž.š., obracanju Uzvišenom putem dove i tevbom, tj. pokajanjem, te traženjem oprosta od Uzvisenog Allaha.
Ove noći trebamo analizirati naše stanje, zapitati se u čemu griješimo, koji su nam nedostaci. Iskreno se obratiti Allahu, dž.š., da nam grijehe oprosti da bez tih opterećenja iz prošlosti nakon ramazana počnemo novi život.
Učiti Kur’an i to s razumijevanjem, ako ne razumijemo arapski jezik, učiti i prijevod. Učiti Kur’an kao da se nama, sada, ovdje, objavljuje!

Posebno te noći Allahu, dž.š., treba upućivati dovu koju je Poslanik, s.a.v.s., preporučio svojoj časnoj supruzi, Aiši, r.a.:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.
“Allahu moj, zaista Ti praštaš i plemenit si, voliš praštati, pa oprosti mi!” (Et-Tirmizi, Sunen, br. 3.435)
To vidimo iz hadisa u kojem stoji da je Aiša, r.a, jednom prilikom upitala Vjerovjesnika a.s.: ‘Kada bih znala koja noc je Noc kadr, šta bi trebalo u njoj da izgovaram?’, pa joj je on odgovorio: ‘Izgovaraj: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI!’

I na kraju Allah dz.s. kaze: “…Zaista smo ga Mi objavili u blagoslovljenoj noci – i Mi, doista, opominjemo. U njoj se svaka mudra stvar riješi, po zapovijedi Našoj!

Ako je Božija Riječ uspjela ozbiljnom primjenom od Poslanika, s.a.v.s., ostvariti takav preporod ljudskog društva u 7. stoljeću na području Arabijskog poluotoka, a kasnije i šire, zar to ne može danas u 21. stoljeću gdje god ima muslimana?!

Itekako da može i to postići, između ostalog, na slijedeći način:
– izbjegavanjem formalnosti u obavljanju islamskih propisa: neka naš namaz bude intimni razgovor s našim Gospodarom, post ustezanje cijeloga bića od svega što je negativno i prezreno, zekat čišćenje imovine, ali i naših duša od pohlepe, osjećaja samodovoljnosti i nebrige za drugima, hadždž prilika da osjetimo bliskost s najodabranijim ljudima koji su hodili ovom zemljom, Ibrahimom, s.a., i Muhammedom, s.a.v.s, ali i da osjetimo stvarni potencijal muslimana danas;
– konstantnim nastojanjem da budemo obrazovaniji u Vjeri, ali i u onome što je naša profesionalna obaveza;
– uspostavljanjem harmonije u porodici, a bratskih odnosa među muslimanima;
– nastojanjem da sve što radimo činimo perfektno, s jasnim ciljem, isplanirano i s oslanjanjem na Allaha, dž.š., bez aljkavosti i neozbiljnosti.

Da nam Allah, dž.š., u ovim mubarek danima i noćima očisti dušu, prosvijetli um, otvori oči i osnaži volju da odvažnije krenemo putem našeg uspjeha!

Check Also

HIDZRA 2019

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –14  Muharrem  –  1441.H. …

Lejletu-l-Kadr

Islamska zajednica u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirche – 26. RAMAZAN  1440.H. / 31. …