HUTBA RIJASETA – 26. ZUL-KADDE 1441 H.G./17.07.2020. god. Kurban je iskupljenje za velika iskušenja

Hvala Allahu, Sveopćem Dobročinitelju Milostivom, nema drugog Boga osim Njega. Zahvaljujemo Mu se na blagodatima i uputi na Pravi put. Njegovom milošću opstoji sve na nebesima i na Zemlji i Njemu će se sve vratiti. Božiji blagoslov donosimo na sve Allahove vjerovjesnike i poslanike. Salavat i selam upućujemo pečatnom poslaniku, Allahovom Miljeniku i Izabraniku Muhammedu, a.s., na njegove vrle drugove, ashabe i na njegovu časnu i plemenitu porodicu.

Od prvih ljudskih tragova u povijesti čovječanstva bilježimo različite pokušaje čovjeka da se približi i zahvali Stvoritelju svjetova. Među drevnim bogoštovljima izdvaja se i klanje kurbana, prinošenje žrtve Bogu.  Kako nam kazuje Božija objava- prinošenje žrtve-kurbana obredni je čin propisan i utemeljen od samog početka ljudskog roda. 

Kur’an nam tako  donosi vijest o kurbanu Ademovih a.s. sinova, Kabila i Habila. 

Ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: ‘Sigurno ću te ubiti!’ – ‘Allah prima samo od onih koji su dobri’ – reče onaj. ‘I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova. 
Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri. A ona je kazna za sve nasilnike.’  I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih. Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga.’Teško meni!’ – povika on – ‘zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga!’ I pokaja se.“ (El-Maide: 27-31)

Iz žrtve koju su prinijeli Ademovi sinovi, Kabil i Habil, potomci Adema a.s. naučili su iznimno važne činjenice o kurbanu: 

– Kurban se kolje samo u Božije ime i Bog Milostivi je taj koji odlučuje čiji kurban će biti primljen.,

– Milostivi Allah prima kurban – žrtvu samo od onih koji su mutekkije, od onih čija su srca pokorna i predana  Stvoritelju i  koji su neprestano svjesni svoga Gospodara.

Ibrahim a.s., prijatelj Allahov, nije oklijevao da izvrši Božije naređenje da svoga vlastitog sina Ismaila, a.s. prinese kao žrtvu. Licem u lice u  tom  nezamislivom iskušenju i ispitu vjerovanja  sreli su se Božija neizmjerna moć i Ibrahimova, a.s. vjera i predanost Bogu. 

,,I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, 
Mi ga zovnusmo: ‘O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao; –  a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine – to je, zaista, bilo pravo iskušenje!’ – i kurbanom velikim ga iskupismo i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo: ‘Nek je u miru Ibrahim!’ Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,” (As-saffat: 103-110)

Ibrahimova a.s. žrtva primjer je apsolutne predanosti Bogu. Otac i sin, obojica vjerovjesnici Božiji, ni u jednom trenutku ne dovode u sumnju i ne propituju razlog i smisao ovakve Božije naredbe. Njih dvojica, neka je na njih Božiji blagoslov, štaviše, ne mole Boga Uzvišenog da im odgodi izvršenje propisa, ne traže ni da veliku kušnju izvrše na neki drugi kompenzacijski način. Spremnost Ibrahima i Ismaila, a.s.  da izvrše Božiji propis, pa čak i po cijenu žrtvovanja života, kod svih muslimana kada izvršavaju propis klanja kurbana budi neizreciva osjećanja i zapitanosti.  Sa kakvim su to čeličnim nadahnućem i vjerovanjem Ibrahim i Ismail a.s. primili Božiji nalog da zakolju kurban? Čime se može uporediti kristalna čistoća njihove vjere i nesalomiva snaga njihove poslušnosti? Zato, pri svakom konkretnom činu klanja kurbana vjerničko srce zadrhti prisjećajući se veličine žrtve Ibrahima i Ismaila, a.s.

Draga braćo, 

Imajuću na umu Poslanikovo upozorenje:”Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava našoj musalli (mjestu gdje se zajednički obavlja bajram namaz)”, pozivamo muslimane i muslimanke u domovini i dijaspori da na vrijeme izvrše sve potrebne pripreme za izvršavanje ovog izuzetno važnog vjerskog propisa.

Islamska zajednica klanju kurbana pristupa na odgovoran i organiziran način. Svima koji žele izvrštiti propis klanja kurbana, a iz bilo kojeg razloga to ne mogu učiniti lično, Islamska zajednice je omogućila da kroz njene organe i ustanove izvrše ovaj važan Božiji propis na šerijatski ispravan način. 

Pripreme za akciju „Kurbani“ traju tokom cijele godine: od tačnog popisa stoke koju mogu obezbijediti povratnici, do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova, poput profesionalnog klanja i adekvatnog skladištenja mesa u hladnjačama. Prisustvo imama šerijatskom klanju kurbana u propisano vrijeme daje ovoj akciji nužnu ibadetsku dimenziju.  

Za kurban se uzimaju samo one životinje s urednim laboratorijskim nalazom, a njihovo meso se dijeli poštujući najviše veterinarske i higijenske propise i  standarde. S obzirom da je jedan od uvjeta ispravnosti kurbana da životinja koja se žrtvuje treba bude zdrava,  Vijeće muftija je  izdalo fetvu o obaveznom dijagnostičkom ispitivanju životinje koja je namijenjena za kurban. 

Od novca za kurbane, koji je uplaćen na račun IZ-e u BiH, kupuju se prvenstveno kurbani od povratnika u manjem bh. entitetu, a preostali dio nabavlja se u ostatku zemlje.Uplatom kurbana za potrebe Islamske zajednice ovdašnji muslimani učestvuju kao dobrotvori i donatori prema najosjetljivijim kategorijama društva u našem komšiluku. Zahvaljujući tim kurbanima u danima Kurban- bajrama ali i tokom cijele godine, ovo kurbansko meso naći će se na trpezama naših bolnica, narodnih kuhinja, studentskih domova, domova za stare i nemoćne. Dugačak je spisak korisnika kojima se dodjeljuju prerađevine od kurbanskog mesa. Oni  koji se odluče prinijeti žrtvu na ovaj način mogu biti sigurni da će meso biti distribuirano na teritoriji cijele BiH, prvenstveno tamo gdje su najveće potrebe za njim. Molimo Milostivog da naši kurbani budu otkup za naše živote kao što je kurban Ibrahima , a.s. , bio otkup  za njegovog sina Ismaila a.s. Neka naši kurbani koje ćemo u Tvoje ime žrtvovati u danima Bajram donesu smiraj našim srcima i radost svima sa kojima ćemo podijeliti bajramsku radost i kurbansko meso. Milostivi Bože, primi naša dobra djela, smiluj nam se i oprosti naše grijehe i neumjerenost u postupcima i djelima našim i proživi nas u društvu dobrih robova Tvojih.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …