Zekat je mnogo više od obične sadake

Objavljeno utorak, 08 Juli 2014 11:27

„Zekat je mnogo više od obične sadake“, kazao je u intervjuu za Preporod Elnur Salihović, rukovodilac Ureda za zekat i zamjenik generalnog sekretara Svjetskog zekat foruma napominjući da pored činjenice da je davanje zekata i sadekatu-l-fitra u Fond Bejtu-l-mal jedini odgovarajući način ispunjenja ovih obaveza na osnovu šeriatskih propisa i aktuelnih fetvi kod nas, veoma važno da shvatimo da se kroz sistem organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra postižu mnogo veći efekti, od individualnog pristupa ispunjenju ovih obaveza

elnur-salihovicRamazan je mjesec u kome muslimani najčešće izdvajaju iz svojih prihoda za zekat. Koje su aktivnosti Ureda za zekat za ramazan?

Kao što je poznato, zekat je neupitna obaveza koju muslimani mogu izvršiti tokom cijele godine. Međutim, većina muslimana se odlučuje da zekat izdvoji iz svog imetka tokom mubarek mjeseca ramazana. Dva su glavna razloga ovakve prakse. Prvi je vjerovanje, utemeljeno na predajama, da je nagrada za dobra djela učinjena tokom ramazana veća. Drugi je da tokom ramazana srca muslimana omekšaju i smanji se utjecaj šejtana na ljude, a šejtan je veoma aktivan posebno kod odluka vezanih za imetak, pa tako i davanja i ispunjenja obaveza materijalne prirode, kao što je zekat. Ured za zekat će kao i prethodnih godina uraditi promotivne aktivnosti u cilju informiranja što većeg broja muslimana o obavezama zekata i sadekatu-l-fitra. Pored prigodnih plakata, afiša, bilboarda i brošura o zekatu, koje će biti distribuirane po našim džematima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, značajan dio promotivnih aktivnosti će uključivati promociju putem interneta, printanih medija, radija i TV-a, kao i posjete džematima. Također, potencijalni davaoci zekata će moći, kao što je to bila praksa i prethodnih godina, postavljati pitanja u vezi sa zekatom putem telefona, kao i putem e-maila, što veliki broj njih i čini.

Odnedavno ste davaocima zekata ponudili korištenje zekat kalkulatora. Pojasnite čitaocima kako ga mogu koristiti.

Zekat kalkulator je software za obračunavanje zekata, koji nudi mogućnost svakom zekatnom obavezniku da sam obračuna zekat. Veoma je jednostavan način obračuna putem ovog software-a. Potrebno je samo unijeti podatke o imovini koju zekatni obaveznik posjeduje u odgovarajuća polja i automatski će se dobiti iznos zekata koji bi trebali izdvojiti za tu godinu. Svakako, zekatni obaveznici kojima budu trebala dodatna pojašnjenja mogu koristiti mogućnost postavljanja pitanja putem telefona ili e-maila: zekat@rijaset.ba Zekat kalkulatoru je moguće pristupiti na domeni www.zekat.ba Tokom cijele godine bilježe se posjete zekat kalkulatoru, a prethodnog ramazana je zabilježeno oko 17.000 posjeta.

Koliko sredstava je prikupljeno protekle godine?

Ukupno prikupljeni zekata i sadekatu-l-fitra u Bosni i Hercegovini i bošnjačkoj dijaspori u 2013./1434. godini iznosio je 10.191.735,00 KM, što je za 688.987,00 KM ili 7,6% više nego u 2012./1433. godini. Od navedenog iznosa, u džematima i medžlisa u BiH, prukupljeno je 7.438.972,00KM, što je za 694.587,00KM ili 10,1% više od iznosa prikupljenog u 2012./1433. godini, a u našim džematima u dijaspori je ukupno prikupljeno 2.437.582,00 KM. Direktno na račun Bejtu-l-mala Rijaseta Islamske zajednice u BiH fizička i pravna lica su u toku 2013. godine uplatila 302.391KM, što je za 48.275,00KM više nego u 2012.

Koga biste kao davaoca zekata posebno izdvojili?

Hvala Allahu mi već nekoliko godina imamo povećan broj davalaca zekata i rezultati prikupljanja su sve bolji. Sve je veći broj davalaca zekata koji daju značajnije iznose zekata, od po nekoliko hiljada KM, pa i nekoliko desetina hiljada KM. Međutim, i pored potrebe da se istaknu takvi pozitivni primjeri, ne bih javno isticao ni jednog od njih, kako ne bih povrijedio njihovo pravo na privatnost. Svi davaoci zekata koji ispunjavaju svoju obavezu na odgovarajući način, davanjem u Fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH zavrjeđuju našu posebnu pažnju i zahvalnost. Također, teško je izdvojiti i džemate, medžlise, krovne organizacije i muftijstva, jer veliki broj njih zaslužuje pohvale za svoj rad i predanost u aktivnostima promocije i prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra. Ako bismo spominjali džemate koji su najviše prikupili zekata i sadekatu-l-fitra u prethodnoj godini onda moramo istaći džemat Istiklal džamije u Sarajevu, prvi džemat po prikupljenom iznosu na nivou cijele Islamske zajednice u BiH, džemat Vukovo iz MIZ Tešanj koji ima najbolju iskorištenost potencijala od svih džemata, džemat Kamičani MIZ Kozarac, kao najuspješniji povratnički džemat, a od džemata u dijaspori najveći iznos zekata i sadekatu-l-fitra prikupe džemat Hardford i Phoenix iz SAD. Što se tiče viših nivoa, najviše zekata i sadekatu-l-fitra se prikupi na području Medžlisa Sarajevo, a najbolju iskorištenost potencijala ima Medžlis Tešanj, dok u dijaspori već nekoliko godina najbolje rezultate prikupljanja bilježi Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike-ICNAB.

Gdje se najviše koriste sredstva koja se prikupe od zekata i sadekatu-l-fitra?

Raspodjela prikupljenih sredstava zekata i sadekatu-l-fitra se vrši na osnovu pravila definiranih Pravilnikom o Fondu Bejtu-l-mal, kojeg je Sabor Islamske zajednice u BiH donio 2004. godine. Najveći dio prikupljenih sredstava zekata i sadekatu-l-fitra se koriste za podršku obrazovanju, posebno finansiranju naših medresa i islamskih fakulteta. Značajan iznos se izdvaja za finansiranje vjersko-prosvjetnih aktivnosti IZ, podršku medijima IZ, podršku povratku, pomoć siromašnim, ugroženim i porodicama šehida.

Da li će ove godine iz tih sredstava biti izdvojeno i za stradale u ovogodišnjim poplavama i klizištima?

Rijaset Islamske zajednice u BiH je na prethodnoj sjednici donio odluku za izdvajanje značajnih sredstava za pomoć pogođenim područjima u ovogodišnjim polavama i klizištima. Sigurno da će i od rezultata prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, zavisiti i dalje mogućnosti Islamske zajednice u BiH da intervenira u sličnim situacijama.

Koliko se izdvaja za stipendiranje?

Islamska zajednica u BiH posebnu pažnju posvećuje stipendiranju studenata, jer je obrazovanje mladih ljudi najbolja investicija u bolju budućnost naše domovine. U 2013. godini Islamska zajednica u BiH je obezbijedila 1.135 stipendija u iznosu od 1.013.322,00 KM. Stipendije su obezbijeđene ne samo za naše studente na islamskim fakultetima i medresama, već za studente i učenike različitih fakulteta, srednjih i osnovnih škola. Značajan dio stipendija je obezbijeđen iz sredstava prikupljenog zekata i sadekatu-l-fitra.

Zašto je važno dati zekat u Bejtu-l-mal?

Bošnjaci i drugi muslimani, pripadnici Islamske zajednice u BiH trebaju biti sretni da imaju organiziranu Islamsku zajednicu i osnovu za odgovarajuće ispunjenje obaveze davanja zekata putem sistema organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra. Pored činjenice da je davanje zekata i sadekatu-l-fitra u Fond Bejtu-l-mal jedini odgovarajući način ispunjenja ovih obaveza, na osnovu šerijatskih propisa i aktuelnih fetvi kod nas, veoma je važno da shvatimo da se kroz sistem organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra postižu mnogo veći efekti, od individualnog pristupa ispunjenja ovih obaveza. Svjedoči to naša dosadašnja praksa, kroz koju su jasno vidljivi pozitivni efekti prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, posebno u pogledu očuvanja i razvoja odgojno-obrazovnih institucija Islamske zajednice u BiH, a koje su ključ razvoja Islamske zajednice i očuvanja muslimanskog bića u našoj domovini i drugim zemljama gdje žive pripadnici Islamske zajednice u BiH. Smatram da trebamo biti svjesni činjenice da je Fond Bejtu-l-mal pokretačka snaga razvoja Islamske zajednice i koliko taj Fond bude jak bit će jaka i Islamska zajednica u BiH. Također, iskustva muslimanskih zemalja i zajednica u svijetu pokazuju da gdje god postoji sistem organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra postižu se mnogo veći efekti za te zajednice i društvo u cjelini. Muslimani vrlo često vole da soliraju i bježe od sistema, ali bez odgovarajućeg sistema nema ni uspjeha. Svoditi zekat na nivo obične sadake ili donacije je potpuno pogrešno i dobar broj muslimana još uvijek nije shvatio u potpunosti pravi smisao zekata kao obaveze. Pored mnogo ozbiljnijeg i studioznijeg pristupa, koji je potreban za ispunjenje obaveze zekata, što svakako uključuje precizan obračun, ključna razlika između zekata i obične sadake i donacije je upravo ispunjenje ove obaveze kroz sistem organiziranog prikupljanja i raspodjele.

Vaš Ured sarađuje sa mnogim sličnim uredima u svijetu, s kojima od njih imate posebno dobru saradnju?

Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u BiH već nekoliko godina ima dobru saradnju sa agencijama za zekat iz Malezije i Kuvajta. U skorije vrijeme uspostavljeni su kontakti i najave saradnje sa agencijama iz Indonezije, Sudana, Indije, Južnoafričke Republike, Sjedinjenih Američkih Država i dr. Prije nekoliko dana sam učestvovao na međunarodnoj konferenciji o zekatu u New Yorku, koju je organizirao Svjetski zekat forum. Svjetski zekat forum okuplja vladine i nevladine organizacije širom svijeta koje rade na polju organizacije promocije, prikupljanja i raspodjele zekata, a Ured za zekat će biti aktivno uključen u rad ove organizacije i kroz moje imenovanje na poziciju jednog od zamjenika generalnog sekretara ove organizacije.

Navedite nam neke pozitivne primjere korištenja sredstava od zekata u nekim od tih zemalja.

Malezija ima veoma dobro organiziran sistem i postiže veoma dobre efekte za malezijsko društvo u cjelini. Malezijske agencije za zekat su pod ingerencijom države i prošle su nekoliko faza razvoja sistema prikupljanja i raspodjele, a sada su došle do nivoa kada je jasno vidljiva prednost sistemskog nad individualnim djelovanjem. Konstantan rast prikupljanja zekata im je omogućio da razvijaju sistem raspodjele i iz godine u godinu postižu sve bolje efekte. Najveći procenat prikupljenog zekata se i dalje koristi za podršku obrazovanju i projektima koji su u svrhu jačanja pozicije muslimana u društvu, ali su posljednjih nekoliko godina započeli interesantne projekte podrške siromašnim osobama da započnu sopstvene poslove i da se smanji broj osoba koje žive od humanitarne pomoći. Nadam se da ćemo i mi svi, kao pripadnici i članovi Islamske zajednice u BiH, unaprijediti naš Fond Bejtu-l-mal u narednim godinama i pokrenuti mnogo više projekata, koji će biti od opće koristi za zajednicu i društvo u cjelini.

(www.preporod.com)

Check Also

Muftija Ljevaković: Post je štit!

Ramazan je jedinstvena prilika da vjernik i vjernica umnogostruče svoja dobra djela, da se pokaju …

Muftija Grabus: Mjesec ramazan iznova osnaži naše zajedništvo

Nedžad Grabus od marta 2006. godine, odnosno tačno već deset godina obnaša službu muftije Mešihata …