Ulaganjem truda i trazenje pomoci od Allaha do uspjeha

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
14 Zul -Kadde – 1439.H. / 27 Juli 2018.g. – Hatib: Fahir Alimujkic
Ulaganjem truda i trazenje pomoci od Allaha do uspjeha

Neka je hvala Allahu Milostivom, koji nam je islam darovao, koji je naša srca u bratskoj ljubavi ujedinio. Donosimo blagoslov i mir, Muhammedu a.s. koji nas je uputio na dobro a opomenuo nas da se klonimo zla. Neka je Allahov mir i blagoslov na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i tabiine, kao i na naše šehide.

Postovane dzematlije,
Jedna od karakteristika vjernika je da prihvata savjet, da prihvata opomenu i da je spreman da se vrati istini. Zato se vjernici međusobno podsjećaju i savjetuju da bismo bili bolji ljudi, bolji vjernici, ali i da bi nam svima bilo bolje. Kur’an kroz brojne ajete potvrđuje spremnost vjernikā na savjet i primanje pouke kada kaže: „Ti savjetuj, savjet će vjernicima, doista, koristiti.“

Kako bi bili bolji ljudi i vjernici trebamo se međusobno podsjećati na dobro. Zato, podsjećam sebe i vas na hadis Allahovog miljenika Muhammeda s.a.v.s. koji kaže: „Doista Allah voli da kada neko od vas radi neki posao da ga upotpuni“. Prema tome, upotpunjavanje posla kojim smo zaduženi je, ustvari, ibadet koji zaslužuje nagradu Uzvišenog Allaha. Islam od nas traži da uspostavimo red na Zemlji, da budemo Allahovi namjesnici na njoj, da na najbolji način iskoristimo blagodati ovoga svijeta, a najbolji način da se to postigne jeste da svako od nas radi svoj posao onako kako se to od nas traži. Čovjek je dužan da uloži svoj trud, da svoju ulogu u životu odradi na najbolji mogući način. Time insan ispunjava svoj emanet koji mu je povjeren.

Ponekad se u životu javljaju poteškoće i prepreke koje čovjeka sprječavaju da ispuni svoj zadatak na najbolji mogući način. Šta u tom slučaju činiti, kako postupiti?
Često se dešava, kada se susretnemo sa problemom ili izazovom, da zaboravljamo da se prvo obratimo upravo Onome ko nas najbolje poznaje, Onome ko nas je stvorio i dao nam sva ta iskušenja. Da li to uopće radimo?! Da li kada nas spopane neki belaj dignemo ruke i zavapimo: „Ja Rabbi, podari mi izlaz iz svega ovoga. Daj mi snage da se s ovim izborim.“
Mi se često predamo problemu ili posvetimo njegovom rješavanju, a da se prethodno nismo konsultovali sa Gospodarom svih rješenja, Koji nam u tren oka sve probleme može riješiti. Zar Onaj u čijim rukama su riznice nebesa i Zemlje, koga ništa i niko ne može spriječiti da udovolji tvojoj molbi, želji i vapaju, nije kadar da taj problem riješi?!
Uzvišeni i Svemoćni Allah, da bi nam odagnao svaku sumnju u svoju moć, u hadisi-kudsiju kaže: „Robovi Moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, se sakupili na jedno mjesto, pa Mi svi uputili molbe i Ja udovoljio svačijoj molbi, to ne bi umanjilo Moju vlast ni koliko se umanji more kada se u njega zamoči igla“. Zato, u takvim situacijama treba doviti, jer Allah daje berićeta, daje pomoć i On je taj koji daje izlaz iz teškoća koje nas spopadaju. On je odredio da nas taj problem spopadne, ali je On i kadar da isti ukloni s našega puta i rastereti nas.

Ljudi su po svojoj prirodi slabi i žele da tu slabost nadoknade oslanjajući se na jače od sebe i sklapajući razne vrste saveza.
Neko to pokušava poznanstvima sa poznatim i utjecajnim osobama, a neki učlanujući se u političke partije, misleći da pomoć dolazi od njih.
Abdullah b. Abbas r.a. jedanput jahaše za Poslanikom a.s. Tom prilikom reče mu Poslanik: “Momče, ja ću te naučiti nekoliko riječi: Čuvaj Allaha, poštuj Ga i On će tebe čuvati. Čuvaj Allahove zakone pa ćeš Ga uvijek pred sobom naći. Kad moliš, moli Allaha. Kad pomoć tražiš, traži je od Allaha. Dobro znaj, da se čitav svijet sakupi da ti i najmanju korist donese, da ti ne bi donijeli osim one, koju ti je Allah odredio i propisao. A da se opet čitav svijet okupi da ti neku štetu nanesu, ne bi ti nanijeli osim one, koju ti je Allah odredio i upisao.”

Ovaj hadis nije samo poruka Abdullahu b. Abbasu, nego svima muslimanima do Sudnjega dana. Kada čujemo početak ovoga hadisa: Momče!, treba da naćulimo uši i pomno poslušamu šta nam Allahov Poslanik s.a.v.s. sajetuje.
Poslušajmo još jednom šta nam naš dragi Poslanik kaže: Čuvaj Allaha pa ćeš Ga uvijek pred sobom naći. Uvijek ćeš Njegovu pomoć i olakšanje naći kada ti zatreba. Čuvaj Njegov hatar, pa se nadaj Njegovoj pomoći. Kad moliš, moli Allaha. Kad pomoć tražiš, traži je od Allaha. Nemoj se poniziti pred ljudima, ostani ponosan, jer musliman ponizno moli samo Allaha, a poniznost pred ljudima nije prilična osobi koja je Allahov rob.
Ko bude tražio pomoć od drugoga, a ne od Allaha, onda će biti prepušten na milost i nemilost onoga na koga se oslonio. Isti je slučaj sa vlašću, ko je traži, bude prepušten na milost i nemilost stvorenja, kako se to navodi u hadisu.
U jednoj od predaja također stoji: „Kad si u izobilju znaj za Boga, Bog će za te znati kad si u tegobi. Nedaj sebi da se osiliš, jer dunjaluk je prevrtljiv, sutra će tebi nešto zatrebati. Znaj za Allaha, pa mu se skrušeno moli, i znaj za Allaha pa siromahu udijeli, znaj za Allaha pa kad si jak nepravdu ne nanosi… možda ćeš i ti biti na drugoj strani kojoj je pomoć potrebna“!
Čini mi se da se mi ljudi uzdamo u nešto drugo, a ne u Allahovu pomoć i pravdu, pa nam Allah daje određene nedaće da bi nas na taj način vratio Njemu, jer zabluda je nadati se tuđoj, a ne Allahovoj pomoći i rješenju. Jedan od ciljeva nedaća je da se na Allaha oslonimo i da samo od Njega pomoć tražimo.

Poštovana braćo, kada nam u obavljanju naših poslova postane teško tu je dova. Potrebno je zakucati na Allahova vrata, obraćajući Mu se dovom. Ali, tu je i pomoć braće muslimanā, makar ta pomoć bila u vidu savjeta. Najzad, ljudi su usmjereni jedni na druge. Plemenitost i velika vrlina je priskočiti drugome u pomoć. Međutim, u islamu, pored toga, za priskakanje u pomoć drugima slijedi Božija intervencija upravo onome ko drugima pomaže. Dokaz za to jeste hadis u kojem Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: „Allah će pomagati Svome robu dok taj rob pomaže svoga brata muslimana.“
Poznati islamski misionar Numan Ali Khan je iznio jednu divnu misao u kontekstu govora o međusobnoj pomoći. On kaže: „Kada se nađeš u poziciji da nekom pomogneš, budi sretan jer je Allah odgovorio na dovu te osobe preko tebe“.

Ako se od nekoga očekuje da priskoči u pomoć drugima, onda se to očekuje od džamijskih ljudi, jer, prije svih, džamijski ljudi trebaju biti primjer moralnosti, s obzirom da svakoga petka slušaju moralna usmjerenja i, jednostavno, trebaju ostaviti pozitivan efekat na naše postupke i naš moral.

Draga braćo, mogu da konstatujem da ima dobra u ovom našem narodu, kod nas Bosnjaka. Mene fascinira dobrota koja krasi ovaj naš narod, ma gdje bili. U to sam se uvjerio stotinama puta. Hvala Allahu, dobro je ipak dominantnije od zla, ma kako mi na sve to gledali.
Treba moliti Allaha da nam podari blagostanje, svima nama, narodu, državi. Jer, kada se Allah smiluje narodu, jednostavno im sve ide od ruke, prosperitet u svakom smislu.

Svi mi pomno pratimo Tursku u zadnjih 15-tak godina. Hvala Allahu. Ovi plodovi, koje oni ovih godina ubiru, posijani su prije 40-50 godina u istanbulskim džamijama i kućama, gdje se učio Kur’an i Poslanikovi hadisi, ali i činila dova da Allah spasi turski narod i tursku državu. Rezultati i plodovi bilo kakvog rada će doći, zato se treba truditi, pozitivno razmisljati i dobro širiti, da bi dobro požnjeli mi ili naša djeca.

Zato, dovimo Allahu da spasi nas, naš porod, naš evlad, naše sugrađane, našu domovinu, kako bi doživjeli Allahov blagoslov. Nemojmo zaboraviti da je Ibrahim a.s. hiljadama godina unazad dovio da Allah blagoslovi mekkansku neplodnu dolinu, u kojoj se ništa ne sije, pa je postala centar svijeta. Zato, dovimo i međusobno se pomažimo, savjetujmo i nastojmo se udružiti u dobru, jer kako će sići berićet ako su neki među nama prokleti ili ako smo se međusobno proklinjali i, nedo Allah, tražili da nekoga od nas Allah kazni?!

Zar nas Kur’an ne uči da tražimo od Allaha da nas ne kazni za ono što neznalice i lakomisleni čine od grijeha?! Prema tome, treba tražiti berićeta za sve nas, ali i zaštitu zbog onih loših među nama, a nikako ih proklinjati ili njihovu propast prizivati.
Nemojte, braćo, zaboraviti da nakon svojih namaza dignemo ruke i zamolimo Allaha da nama, našim porodicama, našoj braći, prijateljima, komšijama, kolegama, nasem dzematu i čitavoj nam domovini, našoj dragoj BiH podari sve najbolje. Zar mislite da to nema svoga efekta?! U hadisu stoji da kada musliman digne ruke i zamoli Allaha dž.š. da se Allah stidi da mu ih vrati prazne, bez nagrade i bez uslišavanja.

Zato, aminajmo na ovu dovu: Gospodaru naš, molimo Te da našoj porodici, rodbini, poznanicima i prijateljima ako su bolesni vratiš zdravlje, ako su dužni pomogneš da otplate dug, ako su tužni da im vratiš osmjeh u srce i na lice, ako su siromašni da ih oslobodiš siromaštva, ako su poniženi da im vratiš dostojanstvo! Allahu dragi, sačuvaj nam našu porodicu, naš imetak, naš dom od svih nevolja, bolesti i patnji. Allahu dragi, osnaži nam volju, učvrsti nam slogu i omili nam život u zajedništvu sa svim ljudima dobre volje i ne daj, Allahu dragi, da se u dobru osilimo a u iskušenjima pokleknemo! Ja Rabbel-alemin.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …