CLANOVI HUMANITARNOG FONDA DZEMATA BRAUNAU_2017 I

Mauerkirchen, 07.07.2017. god.

CLANOVI HUMANITARNOG FONDA DZEMATA BRAUNAU_2017. g. I

 

1.      Ahmetovic Elvir

2.      Ahmetovic Esad/Admira

3.      Becic Amir
4.      Becic Amir
5.      Becic Ibrahim
6.      Becic Ibrahim
7.      Besic Alija
8.      Besic Damira
9.      Becic Sulejman
10.  Brakic Elvedin
11.  Buzak Ermin
12.  Cahtarevic Dzevad
13.  Cahtarevic Dzevad
14.  Cajlakovic Abdulah i Edina
15.  Delic Edin
16.  Djulic Rasim
17.  Fazlic Asmir
18.  Fazlic Emir
19.  Fazlic Mustafa
20.  Garanovic Aisa  
21.  Gibic Sabahudin
22.  Gibic Izeta
23.  Hamzic Senad
24.  Harbas Sadik   20 € g.
25.  Harbas Samer  20 € g.
26.  Hodzic Zehrudin
27.  Husic Selmir
28.  Jasarevic Ahmo
29.  Jasarevic Adel 
30.  Jasarevic Edis  20 € g.
31.  Jasarevic Jusuf
32.  Jasarevic Omer
33.  Jasic Miralem i Sabina
34.  Jasic Mirsad
35.  Jasic Arnela
36.  Jasic Ramo
37.  Jasic Ramo
38.  Kasimovic Zehrudin
39.  Keserovic Suvad
40.  Kirnstötter Christoph
41.  Kismetovic Emil
42.  Kismetovic Ramo
43.  Mahmutovic Mehmed
44.  Mahmutovic Rejzalija
45.  Mahmutovic Enesa
46.  Memisevic Dzevad     
47.  Mesic Hariz
48.  Mesic Haris
49.  Mujanovic Nusret
50.  Mujezinovic Samira
51.  Mujic Edin
52.  Mujkic Asmir
53.  Mujkic Amela
54.  Muzaferovic Almir
55.  Nezic Edin
56.  Nezic Nedzad
57.  Nezic Nihad
58.  Nuhanovic Nisvet
59.  Omerovic Jasmin
60.  Omerovic Zedin
61.  Omerovic Osman 20 € g.
62.  Pobric Rifet
63.  Ravkic Sadmir
64.  Rebonja Sedija   50 € g.
65.  Sahanic Mesic Fahreta
66.  Salkanovic Enes
67.  Salkanovic Mirza
68.  Seljubac Esad
69.  Seljubac Mensura
70.  Sulejmanovic Adnan i Emira
71.  Sulejmanovic Armin i Elma
72.  Sulejmanovic Dzemail

P:S: Imamo 67 redovne uplate, odnosno 66 redovna clana. Pored toga, cetri (4) uplate po 20 Eura, te jedna (1) uplata od 50 eura. Duplo upisana imena su na ime onih koji uplacuju po 10 Eura mjesecno (Vjerovatno na svoje i ime svoje supruge). Sveukupno dakle, 72.

 

Check Also

CLANOVI HUMANITARNOG FONDA DZEMATA BRAUNAU_2017 g. II

CLANOVI HUMANITARNOG FONDA DZEMATA BRAUNAU_2017 g. II   Br. – Prezime i Ime – Uplatio …

KURBAN-BAJRAMSKA HUTBA-PORUKA_2018

KURBAN-BAJRAMSKA HUTBA-PORUKA Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic 10 Zu-l-hidždže 1439 / 21. August 2018. Mesdzid BIKC …